De afdeling Paragliding van de KNVvL behartigt de belangen van de ongeveer 1600 Nederlandse paraglidingpiloten in binnen- en buitenland. De afdeling verzorgt opleidingen van instructeurs, conform de normen van het IOC*NSF. Deze instructeurs geven vervolgens les bij door de KNVvL erkende paraglidingscholen. Daar kun je een brevet halen voor de startmethoden lierstart, bergstart of soarstart. Brevetten voor lierstart en bergstart worden internationaal erkend, het soarbrevet is een Nederlandse toevoeging vanwege de specifieke behoefte daaraan.

De organisatie van de afdeling bestaat uit de afdelingsvergadering, het bestuur en commissies.

Afdelingsvergadering
De afdelingsvergadering is het parlement van de afdeling. In de afdelingsvergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid van het voorafgaande jaar, en worden de plannen en begroting voor het komend jaar vastgesteld. Tweemaal per jaar wordt er een afdelingsvergadering gehouden, meestal in april en in november.

Afgevaardigden
Deelnemers aan de afdelingsvergadering zijn afgevaardigden van de verenigingen en afgevaardigden namens de leden die geen lid zijn van een vereniging. Het aantal afgevaardigden is afhankelijk van het aantal leden dat een vereniging heeft. Het aantal afgevaardigden namens de leden die geen lid zijn van een vereniging is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. De vergadering is openbaar.

Bestuur
Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Dat variƫert van het onderhouden van de website tot het organiseren van wedstrijden en van het auditen van scholen tot internationale contacten.

Commissies
Binnen de afdeling is er heel veel te doen. Daarom functioneren er voor specifieke onderwerpen commissies, telkens onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid.