Bij het vliegen staat de veiligheid voorop. Tijdens de Afdelingsvergadering van november 2010 is besloten een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in te voeren. Met ondersteuning van IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat, nu onderdeel van het ministerie Infrastructuur en Milieu) en de KNVvL zijn bestuur en veiligheidscommissie al begonnen met de invoering van het VMS. Zowel op het niveau van de KNVvL, de afdelingen als de scholen en verenigingen zal dit worden ingevoerd. De afdeling Paragliding werkt hierin zo goed mogelijk samen met de afdeling Deltavliegen. Het accent ligt niet op meer regels, maar op bewustwording, het duidelijk maken van verantwoordelijkheid en het melden, registreren en analyseren van voorvallen. Concreet komt dat neer op het opstellen van een veiligheidsbeleidsverklaring, het aanstellen van een veiligheidsmanager (VM) en het aanscherpen van het voorvalregistratiesysteem. Meer informatie vind je in de downloadsectie in de agenda en het verslag van de Afdelingsvergadering van november 2010.

Bij veilig vliegen gaat het niet alleen om hoe je vliegt, maar ook waarmee je vliegt. Een piloot is verantwoordelijk voor zijn vlieggedrag en voor de goede staat van zijn spullen, met name zijn scherm. Meer hier over vind je onder Schermkeuringen.

Piloten (en o.a. instructeurs) zijn verplicht om voorvallen te melden. Omdat ongevallen en schade nooit helemaal zijn uit te sluiten heeft de afdeling een veiligheidscommissie, die onderzoek doet naar de oorzaken van voorvallen. Doel daarvan is te leren van die oorzaken om herhaling te voorkomen. Meer informatie is te vinden op de Voorval meldingen site. Voor het melden van ongevallen kun je ook direct naar het registratieformulier gaan.

De eigenaren van lieren zijn verantwoordelijk voor de goede werking daarvan en moeten hun lier regelmatig laten keuren. Meer hierover is te vinden onder Lierkeuringen.

Alle bij de KNVvL aangesloten piloten zijn via hun lidmaatschap collectief verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (schade toegebracht aan (eigendommen van) derden, mits in bezit van het juiste brevet. De belangrijkste gegevens van de verzekering vind je onder verzekeringen.