Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Dat varieert van het onderhouden van de website tot het organiseren van wedstrijden en van het auditeren van scholen tot internationale contacten.

Functie Naam Portefeuille e-mail
Voorzitter Sanne Both Voorzitter voorzitter.paragliding@knvvl.nl
Brevetten
Secretaris Jeroen Roos (waarnemend) Secretaris secretaris.paragliding@knvvl.nl
Communicatie communicatie.paragliding@knvvl.nl
Penningmeester Jeroen Roos Penningmeester penningmeester.paragliding@knvvl.nl
Veiligheidsmanager Saskia Moen (aftredend) Veiligheid vt.paragliding@knvvl.nl
Techniek
Lid Mark Schoonhoven Examens examens.paragliding@knvvl.nl
Belangenbehartiging belangen.paragliding@knvvl.nl
Vacant Opleidingen
Vacant Juridische zaken
Vacant Waarneeming door Benjamin van Dijk Wedstrijden wc.paragliding@knvvl.nl