Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Dat varieert van het onderhouden van de website tot het organiseren van wedstrijden en van het auditeren van scholen tot internationale contacten.

Functie Naam Portefeuille e-mail
Voorzitter Sanne Both - Voorzitter voorzitter.paragliding@knvvl.nl
- Contacten
- Brevetten
Vice-voorzitter vacant - Secretaris secretaris.paragliding@knvvl.nl
Penningmeester Marga van Woensel - Penningmeester penningmeester.paragliding@knvvl.nl
- Wedstrijden wc.paragliding@knvvl.nl
Veiligheidsmanager Saskia Moen - Veiligheid vt.paragliding@knvvl.nl
- Techniek
Lid Jurjen Schetsberg - Opleidingen opleiding.paragliding@knvvl.nl
Lid Mark Schoonhoven - Examens examens.paragliding@knvvl.nl
Lid Vacature - Belangenbehartiging belangen.paragliding@knvvl.nl
- Juridische zaken
Lid Wouter de Jong - Communicatie communicatie.paragliding@knvvl.nl