Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Dat varieert van het onderhouden van de website tot het organiseren van wedstrijden en van het auditeren van scholen tot internationale contacten.

Functie Naam Portefeuille e-mail
Voorzitter Sanne Both Voorzitter [email protected]
Brevetten
Secretaris Jeroen Roos (waarnemend) Secretaris [email protected]
Communicatie [email protected]
Penningmeester Jeroen Roos Penningmeester [email protected]
Veiligheidsmanager Saskia Moen (aftredend) Veiligheid [email protected]
Techniek
Lid Mark Schoonhoven Examens [email protected]
Belangenbehartiging [email protected]
Vacant Opleidingen
Vacant Juridische zaken
Vacant Waarneeming door Benjamin van Dijk Wedstrijden [email protected]