Brevet-1

De opleiding paragliding begint met de gecombineerde praktijk- en theorieopleiding voor brevet-1. Deze opleiding wordt volledig verzorgd door de vliegschool van jouw keuze, zowel praktijk als theorie. De opleiding volg je in Nederland als je kiest voor de methode soarstart of lierstart en in het buitenland als je kiest voor de methode bergstart. Veel scholen verzorgen beide opleidingen. Meer informatie daarover vind je op de pagina Leren vliegen en de pagina's van de scholen. Na een cursus van een week waarin je de grondbeginselen van het vliegen leert, ontvang je als alles goed gegaan is een bewijs van de vliegschool dat je de cursus met goed gevolg hebt afgelegd. Daarmee kun je bij het KNVvL Examen Instituut je brevet-1 aanvragen.

Brevet-2 Bergstart, Lierstart of Soarstart

De opleiding voor brevet-2 bestaat uit twee afzonderlijke delen per startmethode (lier-, berg- of soarstart). Een praktijkdeel dat je bij een vliegschool van jouw keuze doet en een theorie-examen dat landelijk wordt afgenomen. Het praktijkdeel bestaat uit tenminste 40 vluchten met daarin diverse oefeningen. Op het moment dat de vliegschool vindt dat je het vliegen en de oefeningen voldoende beheerst, ontvang je van de school een luchtwaardigheidsbewijs. Met dat bewijs kun je bij het KNVvL Examen Instituut je brevet-2 aanvragen, MITS je ook in het bezit bent van je theoriecertificaat voor brevet-2. Dat theoriecertificaat behaal je door deel te nemen aan het landelijk georganiseerde theorie-examen. Je kunt dat certificaat onafhankelijk van je praktijkopleiding halen; na behalen blijft het twee jaar geldig. Binnen die twee jaar moet jer er dan voor zorgen dat je jouw luchtwaardigheidsbewijs haalt.

Verkorte route brevet-2 Soarstart

Voor brevet-2 Soarstart bestaat tot en met 2016 ook een verkorte route voor het behalen van een brevet. Deze route is bedoeld voor vliegers die wel veel ervaring met het duinsoaren hebben, maar geen opleiding hebben gevolgd omdat ze geen interesse in liervliegen of bergvliegen hebben. Ben je een van deze vliegers, dan moet je eerst je theorie-certificaat voor brevet 2 halen en vervolgens bij een KNVvL-instructeur een proficiencycheck doen. Tijdens die check moet je voor de instructeur aantonen dat je over voldoende vliegkwaliteiten beschikt op de onderdelen groundhandling, starttechniek, vliegtechniek en landingstechniek. Als de instructeur dit positief beoordeeld geeft hij een luchtwaardigheidsverklaring af. Daarmee kun je vervolgens je soarbrevet aanvragen.

Brevet-3 Bergstart of Lierstart

Voor brevet-3 hoef je geen praktijkopleiding te doen bij een vliegschool, maar moet je een aantal overlandvluchten hebben gemaakt én aanvullende vliegvaardigheid bezitten. Een deel van deze vluchten moet door een instructeur zijn afgetekend. In de exameneisen staat omschreven aan welke voorwaarden je vluchten moeten voldoen om te kunnen worden aangemerkt als overlandvlucht. Als je voldoende overlandvluchten hebt gemaakt, dan kun je bij het KNVvL Examen Instituut je brevet-3 aanvragen, MITS je ook in het bezit bent van je theoriecertificaat voor brevet-3. Dat theoriecertificaat behaal je door deel te nemen aan het landelijk georganiseerde theorie-examen. Ook nu geldt dat het certificaat twee jaar geldig blijft. Binnen die twee jaar moet jer er dan voor zorgen dat je voldoende overlandvluchten hebt gemaakt.

Soarders opgelet: er bestaat geen brevet 3 voor de Soarstart