Reglement Paragliding

De regels voor het vliegen staan in het Reglement Paragliding Dat reglement bevat regels over de volgende onderwerpen:

Terreinen en materialen
Veiligheid
Theorie- en Praktijkeisen Paraglidingbewijs
Theorie- en Praktijkeisen Aantekeningen
Opleidingsinstanties
Recente wijzigingen in het Reglement Paragliding

Op 11 november 2016 heeft de afdelingsvergadering onderstaande verbeteringen in het reglement aangebracht. De wijzigingen zijn ook aan het begin van het reglement samengevat en zijn zichtbaar in het reglement opgenomen.

Artikel 01 Begripsbepalingen


De omschrijving van het begrip voorval wordt verbeterd en de begrippen Ongeval, Incident en Ernstig letselworden toegevoegd. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in (internationale) wet- en regelgeving over het vliegen gebruikte definities.

Artikel 13 Melding voorvallen


Op basis van de definities in artikel 01 moeten alleen Ongevallen verplicht worden gemeld bij de veiligheidscommissie. Daarmee willen we meer duidelijkheid geven in het onderscheid tussen de ernstige zaken (Ongevallen) die bij de Veiligheidscommissie moeten worden gemeld en de overige, niet-ernstige voorvallen, die alleen moeten worden gemeld en geregistreerd binnen de school of vereniging. Ongevallen moeten uiteraard naast de melding aan de Veiligheidscommissie ook binnen de school of vereniging worden geregistreerd en onderzocht!

Artikel 14. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)


Vanwege de wijzigingen in de begripsomschrijvingen en in artikel 13 zijn er een paar aanpassingen in artikel 14 nodig, deze zijn hieronder cursief aangegeven. Bovendien is nu voor de duidelijkheid het aanleveren van de jaarlijkse veiligheidsrapportage opgenomen met een uiterste inleverdatum (1 april).

Artikel 54 Praktijkeisen Aantekening Instructeur


In artikel 54 van het reglement zijn de praktijkeisen voor de aantekening instructeur opgenomen. In de praktijk van de instructeursopleiding blijkt lid 2 c een grote hindernis: [de Aanvrager dient] voor de aantekening Instructeur Soarstart te beschikken over de aantekening Instructeur Lierstart en/of Bergstart.

De opleidingsstaf, de PVB-beoordelaars en de examinatoren zijn allen van mening dat dit een onevenredig zware eis is. Daarom heeft de afdelingsvergadering besloten deze eis te laten vervallen.

Overige veiligheidsaspecten

Afhankelijk van de locatie waar je vliegt, kan je wel tot 4 verschillende veiligheidsreglementen te maken hebben. Houd hierom goed rekening met de onderstaande veiligheidsreglementen.

Veiligheidsaspecten uit het reglement van de KNVvL afdeling Paragliding
Veiligheidsaspecten vanuit de Nederlandse Overheid
Veiligheidsaspecten voor in Europa vanuit de EHPU
Veiligheidsaspecten voor in het buitenland