Functie

Naam

Portefeuille

E-mail

Voorzitter

Vacature (waarnemend voorzitter: Sanne Both)

- Voorzitter

- Contacten

Voorzitter.schermvliegen@KNVvL.nl

Vice-voorzitter

Gerald van Dalen

- Communicatie

Communicatie.schermvliegen@KNVvL.nl

Secretaris

Gerald van Dalen

- Secretaris

secretaris.schermvliegen@KNVvL.nl

Penningmeester

Marga van Woensel

- Penningmeester

- Wedstrijden

Penningmeester.schermvliegen@KNVvL.nl

Wc.schermvliegen@KNVvL.nl

Veiligheidsmanager

Roland van Duijn

- Veiligheid

- Techniek

Vt.schermvliegen@KNVvL.nl

Lid

Sanne Both

- Opleidingen

- Brevetten

Opleiding.schermvliegen@KNVvL.nl

Lid

Bas van Duijn

- Examens

Examens.schermvliegen@KNVvL.nl

Lid

Feddo Meijer Wiersma

- Belangenbehartiging

- Juridische zaken

belangen.schermvliegen@KNVvL.nl

Lid

vacature

- Kwaliteitsmanagement

- Scholen

Kwaliteitsmanagement.schermvliegen@KNVvL.n