In de laatste uitgave van de Lift (nummer 13, april 2019) op bladzijde 36 is in het artikel een fout geslopen. Dankzij een paar zeer oplettende schermvliegers corrigeren we dat hierbij.

In 2010 heeft de KNVvL met het ministerie een convenant gesloten waarbij schermvliegers en deltavliegers worden vrijgesteld van het voeren van een transponder. Heel precies betreft dat een ontheffing op fase 3 van de invoering van de transponderplicht zoals deze door de overheid in drie fases is ingevoerd.

Voor de fase 1 en 2 geldt dus wel een transponderplicht. In het overzicht onder deze tekst tref je een opsomming aan van wanneer en waar je als schermzweefvlieger of deltavlieger zonder transponder mag vliegen. Voor de volledigheid hebben we de betreffende pagina uit de Lift hieronder ook opgenomen.

Bestand Type Grootte
TMZ-en-transponderplicht pdf 36,044 KB
Lift-13-pag-36 pdf 245,561 KB