Verlengen schermvliegbrevetten inclusief bevoegdheden tijdens COVID-19 maatregelen´╗┐

Vanwege de maatregelen die zijn genomen door de overheid om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan heeft de KNVvL een regeling getroffen voor het verkrijgen van een verlenging van een schermvliegbrevet inclusief de bevoegdheden.

Als uw schermvliegbrevet de aankomende tijd verloopt en u voldoet aan de verlengingseisen dan kan middels een reguliere aanvraag een nieuw brevet worden verkregen.

Wanneer uw schermvliegbrevet verloopt tijdens de looptijd van deze regeling en u voldoet niet aan de verlengingseisen door de beperkingen om te kunnen vliegen, dan kunt u gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Het schermvliegbrevet kan met 4 maanden worden verlengd, met de mogelijkheid tot nog eens 4 maanden verlenging of tot het einde van deze regeling op 18 november 2020 (wat eerder passeert). Daarmee heeft u tijd om alsnog aan de verlengingseisen te voldoen.

De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing:

  • U bent in het bezit van een KNVvL schermvliegbrevet dat geldig is op 18 maart 2020 of later.
  • U print onderstaand formulier uit, vult deze in met uw naam, lidnummer, brevetnummer en de nieuwe geldigheidsdatum. Dit is de geldigheidsdatum die op uw brevet vermeld staat + 4 maanden of tot uiterlijk 18 november (wat eerder passeert).
  • U moet dit ondertekende document bij uw KNVvL schermvliegbrevet dragen.
  • U stuurt een scan van het ingevulde en ondertekende document naar kei@knvvl.nl.
Bestand Type Grootte
KNVvL Paragliding licenses COVID-19 pdf 110,642 KB