Eigen medische verklaring 2020

In de reglementen staat dat je brevet alleen geldig is, als je Eigen Medische Verklaring (EMV) geldig is. En zonder geldig brevet, vervalt ook de dekking van de KNVvL verzekering. Begin 2019 is een nieuwe Eigen Medische Verklaring (EMV) ingevoerd. De aanleiding was dat de oude EMV nogal strikt was en snel een medische keuring vereiste. De EMV voor onze sport was strenger dan de regels voor een autorijbewijs!

De nieuwe EMV had als intentie als je (medisch) geschikt bent voor autorijden, dan ben je dat ook voor schermvliegen of deltavliegen. Daarom was de nieuwe EMV ruimer opgezet, zodat er meer zelf nagedacht moet worden en meer eigen verantwoordelijkheid van de piloot wordt verwacht.

Maar de nieuwe, meer adviserende opzet sloot niet aan bij de reglementen. Er bestond een risico dat het EMV je ten onrecht zou 'afkeuren'.

Daarom is de tekst van de EMV nu aangepast. De tekst is korter en bevat slechts vier duidelijke ja/nee stellingen. Eén stelling gaat nog steeds over je fitheid en conditie. Deze is kwantitatief geformuleerd en ook zodanig mild dat als je twijfelt of je deze stelling met 'ja' kunt beantwoorden, je je ook echt moet afvragen of het wel verstandig is dat je gaat vliegen. Uiteindelijk blijf je zelf altijd verantwoordelijk om je fitheid om te vliegen te beoordelen. Uit de ongevallenanalyses blijkt dat fitheid één van de belangrijkste factoren is bij ongevallen en vooral de ernst ervan.

De nieuwe EMV vind je hier: https://www.knvvl.nl/paragliding/documenten/voor-piloten