De Regeling modelvliegen vind je op http://wetten.overheid.nl.

In die Regeling staat wat je als bestuurder van een modelluchtvaartuig wel/niet mag of moet doen en vooral waar je wel of niet mag vliegen en wat de maximale hoogte is waarop je mag vliegen met je modelluchtvaartuig.

Als je deze voorschriften overtreedt, kan dat leiden tot strafvervolging.