Inleiding

Dit document kan op enkele plaatsen Engelstalige woorden bevatten indien dit woorden zijn die in de modelvliegwereld ingeburgerd zijn, zoals het woord “hover”.Indien er gerefereerd wordt naar “hij” dient daar “zij” gelezen te worden indien van toepassing.
De benodigde examenformulieren zijn elders op de website te downloaden.

De secretaris van de modelvliegclub waar het examen is afgenomen stuurt na afloop van het examen beide formulieren, volledig en correct ingevuld, binnen één maand na afloop examen, naar de afdeling. Het brevet wordt na behandeling naar de secretaris van de club van de kandidaat gestuurd, indien het examen is afgenomen op het terrein van deze club. Indien het een andere locatie betreft, wordt het direct naar de kandidaat gestuurd.

Veel voorkomende vragen.

Op de afdelingswebsite is een speciaal hoofdstuk gewijd aan veel voorkomende vragen (FAQ) rondom brevetten en examens.

Voor de exameneisen en formulieren verwijzen wij graag naar het besloten gedeelte van onze website waarvoor u moet inloggen via mijn.knvvl.nl onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Veiligheid.