Lees éérst de sectie brevetten door in het BVM

Lees daarna onderstaand document helemaal door en heb je dán nog vragen:

Email je vraag aan de Commissie Instructie en Veiligheid (CIV)

***

Waar vind ik op de KNVvL site de aanvraagformulieren van de brevetten.


Op mijn.knvvl.nl (Inloggen) vindt u de betreffende formulieren in het voor leden toegankelijke gedeelte van onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Veiligheid.

***

Waar kan ik de formulieren vinden van de prestatie brevetten?


VERVALLEN

***

Ik heb een (oud) elektro brevet, kan ik dan omzetten in een zweefbrevet?


Het zweef en elektro zweef brevet is enkele jaren geleden samengevoegd. Elektro brevetten zijn destijds automatisch omgezet in een zweefbrevet. Bij wie dat nog niet automatisch is gebeurd kan dit alsnog gebeuren door een kopie of een scan te sturen naar de KNVvL, afdeling Modelvliegsport, via email of post. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De achterliggende gedachte was dat elektro zwevers in feite bijna het zelfde vlieggedrag vertonen als gewone zwevers en er dus geen apart brevet nodig is. Het grootste verschil ligt/lag in de manier waarop het model de lucht in wordt gebracht. Wie al een zweefbrevet heeft kan met zijn elektro zweefmodel gewoon vliegen.

***

Ik heb een Easy Glider, Easy Star of iets dergelijks, welk brevet moet ik halen om ermee te kunnen vliegen?


Wanneer het elektro model min of meer dezelfde vliegeigenschappen heeft als een op brandstof aangedreven model dan heeft men een motor A brevet nodig. Wanneer het model eerder de eigenschappen van een zwever benadert dan is een zweef A brevet nodig. We erkennen dat er met de komst van vliegtuigen als een Easystar/Glider een schemergebied is ontstaan. Het is aan het bestuur van een club om daar met wijsheid mee om te gaan.

***

Met mijn elektro model haal ik het niet om de hele examen vlucht in één keer te vliegen, mag ik landen om de accu te verwisselen?

We zien geen bezwaar in een practische aanpak van dit mogelijke probleem door een éénmalige korte tussenlanding. De uitvoering ervan kan een examinator echter meenemen in zijn totaal beoordeling. Verwisselen mag, laden van de lege accu en daardoor het examen verder ophouden is niet de bedoeling.

***

Ik wil graag instructeur worden, mijn club is aangesloten bij de KNVvL.


Je dient allereerst in het bezit te zijn van de klasse waarin je instructeur wilt worden. Daarna kan het bestuur van de club een verzoek tot de KNVvL richten. De achterliggende gedachte hierbij is dat er een vorm van waarborging van de kwaliteit van de instructeur plaatsvindt.Wij adviseren clubs om niet uitsluitend bestuursleden de status van instructeur/examinator te geven. Zeker bij problemen moet een kandidaat verhaal kunnen halen bij het bestuur. Een aparte instructie afdeling binnen een club heeft onze voorkeur, daarvan kan bvb wel de "chef instructeur" deel uit maken van het bestuur.

***

Ik ben instructeur en/of examinator, maar de club wil geen gebruik maken van mijn bevoegdheden.


Het kan voorkomen dat je een instructeur/examinator aantekening hebt verkregen via een andere club, en je huidige club het daar niet mee eens is. Het bestuur kán gebruik maken van je diensten, maar zijn daartoe niet verplicht.

***

Ik wil graag instructeur worden, ik ben individueel KNVvL lid, maar mijn club is niet aangesloten bij de KNVvL.


Aantekeningen voor instructeur/examinator kunnen alleen worden aangevraagd door besturen van aangesloten clubs.

***

Ik wil graag examinator worden, mijn club is aangesloten bij de KNVvL.


Het bestuur van de club kan een verzoek daartoe bij de KNVvL indienen. De achterliggende gedachte hierbij is dat er een vorm van waarborging van de kwaliteit van de examinator plaatsvindt.

***

Moet ik als examinator ook een brevet hebben van de categorie waar ik een examen van afneem?

In tegenstelling tot de regeling bij instructeurs, dat die over het veiligheidsbrevet moeten beschikken in de klasse waarin hij/zij lesgeeft, is dit niet vereist voor een examinator, maar wel sterk aan te raden. Want zeker als er een protest komt van de kandidaat over de beoordeling sta je zwakker in de discussie als je zelf niet over het betreffende brevet beschikt. Dus alleen zonder brevet als examinator dienst doen als er beslist geen andere mogelijkheid is binnen de club.

***

Mijn club hanteert een examen met zwaardere eisen als nodig is voor een KNVvL brevet.


Clubs mogen ten allen tijde de eisen voor een brevet hoger leggen als de KNVvL eisen, alhoewel wij dat als KNVvL niet nodig achten. Het is een basis VEILIGHEIDS brevet en géén wedstrijd. Op basis van dit brevet moet een gebrevetteerde de mogelijkheid krijgen zijn vaardigheid verder aan te scherpen. Net zoals je ná het rij examen pas écht leert rijden. Clubs dienen op te letten voor een te ver doorgeschoten “hobbyisme” inzake de eisen.

***

Mijn club is véél strenger in beoordeling van de figuren als voor het KNVvL brevet nodig is.


Er is altijd een verschil in interpretatie mogelijk bij beoordelingen. Uitgangspunt van de KNVvL is dat de vluchtuitvoering in totaliteit VEILIG is, of bijv. een looping helemaal rond is of niet, wordt als minder belangrijk geacht.

***

Ik wil een jet brevet halen, wat moet ik doen?


Je dient ten eerste je motor-A brevet te hebben. Daarna met je bestuur afspreken hoe de lesvluchten met de jet zullen plaatsvinden. In principe dient dat onder begeleiding van een instructeur te geschieden, de club kan echter zelf invullen hoe ze dat willen zien. Wel een termijn of aantal vluchten afspreken, om misbruik van deze regel te voorkomen.

***

Ik heb een grote stap gemaakt: ben van een Easy Star naar een 60cc benzine motor acro model overgestapt.


Je club bestuur kan problemen hebben met té grote stappen in je vlieg carrière. Alhoewel je misschien je Motor-A brevet gehaald hebt met een Easy Star, is zo’n grote stap in je ontwikkeling misschien “een brug te ver”. Een verstandig bestuur kan je beperkingen opleggen, zoals dat je tijdelijk onder begeleiding van een instructeur moet vliegen en evt. je brevet proeven opnieuw aan de club moet demonstreren met die nieuwe kist. Het opnieuw behalen van je Motor-A brevet voor de KNVvL is niet nodig.

***

Verloopt mijn brevet?


Zo lang je een KNVvL lidmaatschap hebt, blijft je brevet geldig. Mocht je enige tijd een onderbreking gehad hebben in het lidmaatschap, dan wordt het brevet weer geldig na hernieuwde aansluiting bij de KNVvL. Een examen hoeft dan niet opnieuw gevlogen te worden. Een clubbestuur kan echter wel aanvullende eisen stellen bijv. bij vliegen na lange afwezigheid.

***

Kan een bestuur mijn brevet ook innemen?


Een clubbestuur is gerechtigd, (tijdelijk) iemand verbieden te vliegen, en/of pas na aanvullende vluchten onder toezicht van een instructeur weer “solo” te laten vliegen. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als iemand lang niet gevlogen heeft, of bij problemen na een ernstige ziekte. Als na oordeel van het clubbestuur er reden is om iemand zijn brevet in te trekken, dan dient een met redenen omkleed verzoek daartoe binnen 14 dagen aan de KNVvL kenbaar gemaakt te worden. Redenen kunnen zijn: ernstige vliegtechnische misdragingen, of te ver teruggelopen vaardigheid vanwege ouderdom of iets dergelijks.

***

Wie is in geval van instructie aansprakelijk voor schade aan/door mijn vliegtuig?


In principe is in het kader van de wet de instructeur de gezagvoerder van het model. Een clubbestuur zal in haar reglement opgenomen hebben dat, tenzij moedwillig veroorzaakt, een instructeur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade gemaakt tijdens een lesvlucht. Je blijft zelf verantwoordelijk voor schade aan je eigen vliegtuig, dat is nooit te verhalen op een instructeur. KNVvL instructeurs zijn echter wel door KNVvL verzekerd tegen schade aan derden (dus niet aan het model).

***

Mijn club wil mij nog niet laten brevetvliegen, mag dat?


Ja, je instructeur bepaalt wanneer je toe bent aan een brevet vlucht.

***

Kost het brevet geld?


Ja, op mijn.knvvl.nl (Inloggen) vindt u de betreffende informatie in het voor leden toegankelijke gedeelte van onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Veiligheid.

***

Hoe vraag ik een veiligheidsbrevet aan.

Op mijn.knvvl.nl (Inloggen) vindt u de betreffende informatie en formulieren in het voor leden toegankelijke gedeelte van onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Veiligheid.

Op onze club wil een minderjarige vlieger (<18 jr) instructeur worden, kan dat?

Het BVM kent geen minimumleeftijd voor instructeurs. Het is lovenswaardig dat de jeugd enthousiast is, de opgedane ervaring door te geven. Die ervaring kan bvb bij een 17-jarige al behoorlijk zijn. Het enige waar je tegenaan kunt lopen is het feit dat de minderjarige nog altijd onder de verantwoordelijkheid van zijn ouders valt. En omdat een instructeur wordt gezien als “gezagvoerder” en daarmee dus verantwoordelijk is zouden de ouders aansprakelijk gesteld kunnen worden. In eerste instantie moet dan de eigen WA verzekering aangesproken worden.

Instructeurs vallen uiteraard ook onder de dekking van de KNVvL WA verzekering en zou in geval van schade die niet door de eigen WA verzekering betaald wordt, gewoon verzekerd moeten zijn. Er is echter tot op heden (gelukkig) nog nooit een grote claim in die richting geweest, dus echt van ervaring kunnen we niet spreken.

We adviseren nadrukkelijk om de ouders een schriftelijke verklaring te laten ondertekenen, dat de verantwoordelijkheid bij een claim niet op de club afgewenteld kan worden.

***

Omzetting clubbrevetten


Bij toetreding van een club tot de KNVvL worden clubbrevetten éénmalig, mits de examens hiervoor een vergelijkbare zwaarte hebben gehad, en de types van brevetten overeenkomen met die van de KNVvL, gelijkgesteld worden met de KNVvL brevetten. Dat betekent dat we geen aanvragen meer in behandeling nemen van leden die omdat ze bijvoorbeeld 10 jaar geen lid zijn geweest van een bepaalde club en daarna weer toetreden als de club inmiddels KNVvL is geworden, gebruik kunnen maken van de omzetting.Het is dus éénmalig, alleen ten tijde van toetreding van de club en alleen voor de leden die op dat moment ook lid zijn.De aanvraag van omzetting kan alleen geschieden door de club die de brevetten destijds heeft uitgereikt.

***

Waarom spreken jullie van een Go Around ipv een "overshoot"?


Als je de landing afbreekt en weer met vol gas weg klimt, dan maak je een Go Around. Echter wordt er bij nogal wat clubs nog steeds over een "overshoot" gesproken, maar dat is een oude en foute term.

Omstreeks 30 jaar geleden is men in de 1/1 vliegerij van een Go Around gaan spreken. Om modelvliegers (die evt later 1/1 gaan vliegen) niet de verkeerde term aan te leren, hebben we ook gekozen voor deze relatief nieuwe uitdrukking.

Een Runway overshoot is de term die gebruikt wordt als je met teveel snelheid landt en aan het einde van de baan de sloot in kukelt, da's dus heel wat anders!

***

Ik heb naast mijn lidmaatschap "Limburgse Federatie" ook een KNVvL lidmaatschap genomen, moet ik nu weer opnieuw brevet vliegen?


Niet nodig, je kunt op basis van je Federatie brevet tegen betaling een KNVvL brevet aanvragen. Een aanvraag met een kopie van je Federatie brevet bijgevoegd, volstaat.

***

Mijn zoontje van 8 wil ook een brevet gaan halen, kan dat?


Er is géén leeftijdsgrens aan het behalen van een brevet. Echter, een brevet geeft de mogelijkheid tot volledig zelfstandig te vliegen, doorgaans zal dit bij zeer jonge mensen op praktische bezwaren stuiten. Het is mogelijk dat clubs zelf een leeftijdsgrens hanteren voor zelfstandig vliegen, dat kan in het Huishoudelijk Reglement staan.

***

Ik ben individueel lid van de KNVvL omdat mijn club niet bij de KNVvL is aangesloten, nou wil ik tóch een KNVvL brevet behalen.

Zoek voor het examen twee KNVvL examinatoren, meestal zal een naburige (KNVvL) club wel beschikken over examinatoren. Vlieg daar je examen vluchten en stuur de twee examenformulieren (te downloaden via mijn.knvvl.nl (Inloggen) onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Veiligheid) zélf naar het KEI van de KNVvL via [email protected] Het brevet wordt na betaling dan direct naar je huisadres gestuurd, ipv naar de secretaris.

***

Is mijn brevet ook in het buitenland geldig?

Op dit moment is er alleen een wederzijdse erkenning tussen de Nederlandse (zowel door de KNVvL als de Limburgse Fedeatie uitgegeven) en die van onze Vlaamse collega's van de VML. Vliegclubs in het buitenland hoeven dus de Nederlandse brevetten niet te erkennen, maar in de praktijk wil dit toch wel gebeuren. Het is dus raadzaam je brevet mee te nemen op vakantie. neem dan in ieder geval ook je KNVvL lidmaatschapspas mee, die tevens dient als verzekeringsbewijs.Regels voor modelvliegen kunnen in het buitenland afwijken van die in Nederland. Neem bij twijfel contact op met onze zusterorganisatie in het betreffende land. In enkele gevallen zoals op sommige locaties op de Wasserkuppe is er sprake van gereguleerd modelvliegen in de vorm van een tijdelijke toestemming, waar vooraf voor betaald moet worden.Ook is het raadzaam bij twijfel een naburige club te benaderen, deze zijn doorgaans erg goed op de hoogte van lokale regels en beperkingen.

***

Ik wil mijn heli of motor-A examen afvliegen, binnen in een sporthal, kan dat?


Nee, de kandidaat dient te laten zien dat hij in staat is veilig te vliegen in een normale vlieg omgeving, bijvoorbeeld op het terrein van een vliegclub of vliegschool. BUITEN dus.