Het afdelingsbestuur

Voorzitter

VACANT, wij zitten dringend op je te wachten

Voorzitter ad Interum:

Jacob Taekema 0623 106 439

Secretaris

VACANT, wij zitten dringend op je te wachten

Penningmeester

Jacob Taekema 0623 106 439

Voorzitter commissie Terreinen

Frits van Voorst, 0655 014 552

Voorzitter commissie Sportzaken

Rob Metkemeijer. 0252 37 1147

Vice voorzitter en Voorzitter commissie Recreatief

Hans van Rooy. 0616 667 464

Voorzitter commissie PR & Communicatie

VACANT, Interesse in deze functie? Meldt je aan

Voorzitter commissie Instructie en Veiligheid

Ben Jansen,
0652 494 161

Waar staat de afdeling Modelvliegsport voor?


DOEL EN MISSIE.

Het algemene doel van de afdeling Modelvliegsport is het gezamenlijk met alle leden van de aangesloten clubs de beoefening van het modelvliegen in al haar verschijningsvormen duurzaam te bevorderen en de belangen van de modelvliegsport te behartigen

ONS MOTTO:

De KNVvL, afdeling Modelvliegsport is er voor alle modelvliegers en modelvliegclubs,

want alleen samen staan we altijd sterker.

Wordt ook lid.

Wij werken aan de volgende doelen.

Het vormgeven en uitbreiden van de relatie met de wetgevende instanties en stakeholders zodat onze inbreng als noodzakelijk en toonaangevend word beschouwd.

De belangen van de aangesloten modelvliegclubs, de klassieke modelvliegers en de bouwers en vliegers van recreatieve multikopters e.d., de z.g. drones, te behartigen en te integreren.

 • De afdeling Modelvliegsport herkenbaar positioneren als autoriteit op het gebied van modelvliegen in Nederland.
 • Het bevorderen van de recreatieve modelvliegsport in al haar facetten.
 • Het bevorderen van de modelvliegsport op het gebied van nationale en internationale wedstrijden.
 • Het bevorderen van drone racen.
 • De samenwerking met het Bondsbureau in alle opzichten verder optimaliseren.
 • De missie van de afdeling Modelvliegsport is afgeleid van de missie van de KNVvL en luidt als volgt:
  De afdeling Modelvliegsport verbindt mensen met een passie voor de modelvliegsport, samen, gedreven, veilig en met respect voor de omgeving en anderen.

Van groot belang is vooral het ledenperspectief. Vanuit dit perspectief streven wij naar de volgende situatie.

1
. De afdeling Modelvliegsport is een autoriteit op het gebied van de modelvliegsport.

 • Is inmiddels als zodanig erkend bij het overleg met het verantwoordelijke Ministerie en andere overheidsorganen.
 • Leden, potentiĆ«le leden en overige stakeholders ervaren en erkennen de afdeling als autoriteit op het gebied van de modelvliegsport.
 • T.a.v. veiligheid wordt de afdeling Modelvliegsport, ook door de overheid, gezien als normstellende, onafhankelijke en toonaangevende autoriteit.

2. De afdeling Modelvliegsport heeft een duidelijk herkenbare positionering

 • De modelvliegclubs en vliegers weten waar de afdeling voor staat en wat deze te bieden heeft.
 • De merkwaarden worden door leden herkend en gewaardeerd.
 • Stakeholders (anders dan de leden) zien de afdeling Modelvliegsport als autoriteit en als een organisatie waarmee ze willen samenwerken en regelmatig willen raadplegen.
 • Het gedrag van medewerkers en vrijwilligers is conform de gewenste positionering.
 • Communicatie en vormgeving zijn effectief en herkenbaar.