VoorzitterFrits van Laar06-50248615
SecretarisFrits Müller06-81390104
PenningmeesterJacob Taekema06-23106439
Vicevoorzitter en TerreinenHans van Rooy06-16667464
Voorzitter commissie SportzakenRob Metkemeijer0252-371147
Voorzitter commissie PR&CommunicatieVacature
Voorzitter commissie Instructie en VeiligheidRichard Branderhorst06-46156195
Voorzitter commissie RecreatiefAlex Janssen055-3031432

DOEL EN MISSIE.

Het algemene doel van de afdeling Modelvliegsport is het gezamenlijk met alle leden van de aangesloten clubs de beoefening van het modelvliegen in al zijn verschijningsvormen duurzaam te bevorderen.

Wij werken aan de volgende doelen.


Het vormgeven en uitbreiden van de relatie met de wetgevende instanties en stakeholders zodat onze inbreng als noodzakelijk en toonaangevend word beschouwd.

De belangen van de klassieke modelvliegers en de bouwers en vliegers van multikopters e.d., de z.g. drones, integreren.

 • De afdeling MVS herkenbaar positioneren als autoriteit op het gebied van de Modelvliegsport.
 • De samenwerking met het Bondsbureau in alle opzichten verder optimaliseren.
 • De “race drone” verenigingen optimaal te begeleiden.
 • De missie van de afdeling Modelvliegsport is afgeleid van de missie van de KNVvL en luidt als volgt:
  De afdeling Modelvliegsport verbindt mensen met een passie voor de modelvliegsport, samen, gedreven, veilig en met respect voor de omgeving en anderen.

Van groot belang is vooral het ledenperspectief. Vanuit dit perspectief streven wij naar de volgende situatie.

1
. De afdeling Modelvliegsport is een autoriteit op het gebied van de modelvliegsport.

 • Wordt als zodanig ook erkend in de sector bij het overleg met het verantwoordelijke Ministerie en andere overheidsorganen.
 • Leden, potentiële leden en overige stakeholders ervaren en erkennen de afdeling als autoriteit op het gebied van de modelvliegsport.
 • T.a.v. veiligheid wordt de afdeling Modelvliegsport, ook door de overheid, gezien als normstellende, onafhankelijke en toonaangevende autoriteit.

2. De afdeling Modelvliegsport heeft een herkenbare positionering

 • De modelvliegclubs en - vliegers weten waar de afdeling voor staat en wat deze te bieden heeft.
 • De merkwaarden worden door leden herkend en gewaardeerd.
 • Stakeholders (anders dan de leden) zien de afdeling Modelvliegsport als autoriteit, als een organisatie waarmee ze willen samenwerken en regelmatig willen raadplegen.
 • Het gedrag van medewerkers en vrijwilligers is conform de gewenste positionering.
 • Communicatie en vormgeving zijn effectief en herkenbaar.