Binnen de Commissie Sportzaken is besloten vanaf 1 januari 2020 geen prestatie brevetten meer uit te geven.