In het verleden waren diverse clubs al begonnen met het uitgeven van clubbrevetten.

Om een wildgroei van allerlei brevetten tegen te gaan en... om brevetten te maken die in geheel Nederland geldig zouden zijn, is de KNVvL meer dan twintig jaar geleden zelf begonnen met een systeem van brevetten.

Er is nog één soort brevet:

Het veiligheidsbrevet voor modelvliegen, waarover we het in dit gedeelte van de site voornamelijk zullen hebben.

  • N.B. KNVvL Sportbrevetten ofwel prestatiebrevetten worden niet meer uitgegeven.

Gelet op de gewijzigde regelgeving vanuit de Europese Unie is het veiligheidsbrevet alleen geldig voor vluchten die in clubverband van een modelvliegvereniging worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van vluchten buiten clubverband is de Regeling Modelvliegen niet meer van toepassing en valt dat onder de Regeling Onbemande Luchtvaartuigen en heeft u vliegbewijs A1/A3 en/of A2 nodig, uitgegeven door de RDW. Om dit te verkrijgen dient u een online examen bij een erkende opleidingsinstelling af te leggen.

Aan het aanvragen en verstrekken van KNVvL brevetten zijn kosten verbonden. Nadere informatie vindt u in het voor leden toegankelijke gedeelte (Inloggen) van mijn.knvvl. onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Veiligheid.

Het basis idee achter de veiligheidsbrevetten is dat het voor een modelvliegclub een mogelijkheid biedt, enige mate van controle te hebben, wie er op het clubterrein vliegt en of deze persoon daadwerkelijk ook in staat is veilig zelfstandig te vliegen in clubverband op een clubterrein. En met veilig vliegen bedoelen we primair het risico beperken voor personen en of zaken op en in de nabijheid van een vliegterrein.

In de loop der jaren is het brevet onderverdeeld in categorieën zoals onder meer een zweef- of motorbrevet.

Het bijbehorende examen biedt een redelijke kans te controleren of de kandidaat over voldoende basis vaardigheden beschikt. Van daaruit kan de vlieger zijn vaardigheden verder aanscherpen of uitbreiden met meerdere categorieën. Het examen is geenszins een einddoel.

Clubs hebben een grote eigen verantwoordelijkheid in deze: ze kunnen zelf bepalen wie er instructeur en of examinator kan worden, ze nemen de brevetten zelf af. Het eigenhandig verzwaren van de examen eisen keuren wij af, aangezien dit tot een ongelijkheid in examen zwaarte tussen clubs onderling kan leiden.

Een handleiding/naslagwerk voor (beginnende) Instructeurs Modelvliegen is zeer aan te bevelen en tegen geringe kosten via de Webshop verkrijgbaar.

Veel voorkomende vragen over brevetten en examens worden behandeld in Veel gestelde vragen ivm brevetten

Voorzitter Commissie Instructie en Veiligheid