DRINGENDE OPROEP !!!

Kandidaten gezocht voor het afdelingsbestuur Modelvliegsport


Deze rumoerige tijd vraagt constante aandacht voor zaken die de belangen van modelvliegers dienen.

We dienen immers de belangen van modelvliegers van allerlei pluimage maximaal te dienen en te beschermen en dat beperkt zich beslist niet meer tot Nederland. Ook in Europees verband mengen we ons in actuele discussies.

Daarom dreigt er een noodsituatie sinds Frits Müller nu bijna twee jaar geleden vertrokken is na jarenlange en zeer gewaardeerde inspanning als afdelingssecretaris om persoonlijke redenen. De noodsituatie ontstaat omdat die persoon er nog niet is. Die situatie wordt nog eens vergroot omdat we al lange tijd op zoek zijn naar iemand die PR en Communicatie voor de afdeling modelvliegsport wil doen. Ieder zal begrijpen wat de noodzaak van deze bestuursfunctie is.

Daarnaast heeft de huidige voorzitter, Frits van Laar, aangegeven te willen stoppen met zijn functie in het voorjaar 2023.

Als deze posten niet worden ingevuld, kunnen we simpelweg uw belangen nog maar ten dele behartigen. Dat gaat ons zeer aan het hart, maar dat is niet anders. Het zal als afdelingsbestuur lastig zijn te bepalen wat we aandacht zullen geven en wat even niet kan.

Mede daarom doen wij een dringend beroep op u.

Tegelijkertijd is de KNVvL bezig met het verbeteren van de hele vereniging. Daarbij wordt onder andere gestreefd naar vermindering van de belasting van de vrijwilligers binnen de afdelingen. Daaronder vallen ook de bestuurs- en commissieleden. De bedoeling is dat elke vrijwilliger in principe niet meer dan één taak of rol heeft. Dat betekent bijvoorbeeld dat een bestuurslid bestuurt en coördineert en niet zelf ook de uitvoering doet. De uitvoering kan gebeuren door commissies en werkgroepen. Deze werkwijze moet ertoe leiden dat een groter aantal leden bij het werk van de afdeling wordt betrokken. En onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ zorgt dat voor minder belasting van vrijwilligers dan nu soms het geval is.

Vacatures


Met het bovenstaande in gedachten roepen we kandidaten op die een of meer van de onderstaande portefeuilles willen invullen binnen het afdelingsbestuur Modelvliegsport.

Voorzitter

Secretaris

Voorzitter commissie PR & CommunicatieDe profielen voor de functies van voorzitter, secretaris en van voorzitter Commissie PR & Communicatie vind je verderop in deze pagina.

Procedure

Als je interesse hebt in een of meerdere portefeuilles, stuur dan vóór 15 december 2022 een e-mail aan secretaris.modelvliegsport@knvvl.nl onder vermelding van ‘kandidaat bestuur’.

Zet in je e-­mail voor welke portefeuille(s) je belangstelling hebt, wat je motivatie is en waarom jij een goede kandidaat daarvoor bent.

Ken je iemand die volgens jou een goed kandidaat is? Laat hem of haar dan contact opnemen met het bestuur of geef zijn/haar gegevens door via secretaris.modelvliegsport@knvvl.nl, dan neemt het bestuur contact op met hem/haar.De aanmeldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Eind januari willen we een kennismakingsbijeenkomst organiseren tussen de kandidaten en de huidige bestuursleden.

Tijdens de algemene ledenvergadering in april 2023 willen we een nieuwe voorzitter, secretaris en een nieuwe voorzitter PR & Communicatie officieel laten benoemen.

Profiel voorzitter

Eisen:
Lid van KNVvL
Communicatief vaardig, mondeling en schriftelijk.
Bekend met het gebruik van (sociale) media en toepassing daarvan.
In staat om te gaan met verschillende belangen, stakeholders en invalshoeken.
Affiniteit met modelvliegsport (wedstrijd en recreatief)

Wensen, maar niet noodzakelijk:
Vereniging- en/of bestuurservaring
Bestuurlijke sensitiviteit
Actief in modelvliegsport
Ervaring als voorzitter is een pré.

Profiel secretaris


Eisen:
Lid van KNVvL
Communicatief vaardig, administratief goed onderlegd
In staat om te gaan met verschillende belangen, stakeholders en invalshoeken.
Affiniteit met modelvliegsport (wedstrijd en/of recreatief)
Enige ervaring als secretaris

Wensen, maar niet persé nodig:
Vereniging- en/of bestuurservaring
Bestuurlijke sensitiviteit
Actief in modelvliegsport

Profiel Vz PR & Communicatie

Lid van KNVvL
Communicatief sterk, mondeling en schriftelijk.
Vaardig in gebruik van (sociale) media en toepassing daarvan.
In staat om te gaan met verschillende belangen, stakeholders en invalshoeken.
Affiniteit met modelvliegsport (wedstrijd en/of recreatief)