Ongewenst gedrag

Afgelopen jaren staat het onderwerp (seksueel) grensoverschrijdend gedrag meer en meer in de belangstelling. Vanuit NOC*NSF, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, worden verenigingen gestimuleerd hier aandacht aan te besteden.

Lees verder