Aansluiten als modelvliegvereniging

Als modelvliegvereniging kun u profiteren van een aantal voordelen als uw club zich aansluit bij de afdeling Modelvliegsport en daar zijn geen kosten aan verbonden voor de vereniging.

 • Een aangesloten club profiteert van extra voordelige collectieve verzekeringen, waaronder een A.V.B., een WA verzekering voor instructeurs en examinatoren en een verzekering voor vrijwilligers. Ook hieraan zijn geen extra kosten verbonden voor de vereniging. Nadere info over verzekeringen vindt u hier.
 • Kosteloos advies en hulp bij het aanvragen van vergunningen bij de overheid.
 • Een bij ons (KNVvL is een erkende Sportbond) aangesloten vereniging kan korting bedingen op de huur van een Sporthal voor indoor activiteiten.

Een collectief lidmaatschap van alle leden van de vereniging is wel een voorwaarde.

Wij zijn gaarne bereid bij u langs te komen voor een nadere toelichting of...

neem contact met ons op of vraag naar de voordelen via de secretaris van de afdeling Modelvliegsport.

Als persoon lid worden van de KNVvL, Modelvliegsport

Lid worden kan op twee manieren:

Collectief
(via aangesloten club tegen sterk gereduceerd tarief)

 • Wanneer u lid wordt van een club die is aangesloten bij de KNVvL, dan wordt u ook automatisch lid van de KNVvL.
 • De secretaris van de club waar u lid van wordt, verzorgt de inschrijving. Eventuele adreswijzigingen en dergelijke verlopen via het secretariaat van de club. Het secretariaat van de club wordt geacht alle n.a.w. mutaties van haar leden via https://flightdeck.knvvl.nl te muteren.
 • De contributie voor de KNVvL is onderdeel van de contributie van de club en u ontvangt dan ook geen aparte factuur daarvoor van de KNVvL. De kosten van de totale contributie kunt u opvragen bij de club.

Deze vorm van lidmaatschap wordt ook wel ‘clublidmaatschap’ genoemd.

Collectief Lid van meerdere clubs

Binnen de afdeling Modelvliegsport kun je lid zijn van meerdere clubs zonder extra contributie daarvoor te betalen. Je betaalt slechts één keer de jaarlijkse KNVvL contributie, in principe via de club waar je als eerste lid bent geworden (of vanuit het verdere verleden de club met het laagste clubnummer).

De penningmeester/ledenadministrateur van een club kan dat op de volgende manier controleren via https://flightdeck.knvvl.nl.

 1. Via de knop 'club' -> relaties krijg je het complete ledenoverzicht van je club.
 2. Via de knop 'export naar Excel' boven het overzicht wordt de ledenlijst naar Excel geëxporteerd. Het overzicht opent vanzelf in Excel.
 3. In de meest rechtse kolom ('Aangesloten bij club(s)') van die sheet staat het clubnummer of de clubnummers waar het betreffende lid lid van is. In de kolom ervoor ('contributie') staat het bedrag dat voor dit lid aan KNVvL-contributie wordt doorberekend aan je club. Dat is niet altijd het eerste clubnummer in de kolom erachter.

Individueel

Wanneer u geen lid bent van een (aangesloten) club bestaat ook de mogelijkheid individueel lid te worden van de KNVvL.

Wanneer u zich wilt inschrijven als individueel lid vindt u hier de benodigde informatie.

Wanneer u gedurende het jaar lid wordt van een aangesloten club, wordt het individuele lidmaatschap automatisch omgezet in het collectief lidmaatschap. Per 1 januari van het daarop volgende jaar betaalt u dan de contributie via de club zoals omschreven onder het kopje ‘collectief’.

Wat krijgt u hier o.a. voor

 • Vier keer per jaar ons prachtige blad "Modelvliegsport"
 • Regelmatig een Nieuwsbrief
 • Een ledenpas (op vertoon hiervan bij sommige winkels korting)
 • Korting op de toegangsprijs van Aviodrome
 • Gratis toegang tot de KNMI luchtvaartmeteo website
 • Een aanvullende W.A. verzekeringen voor die gevallen waarin uw eigen W.A. het laat afweten. Lees verder.

en..........

Wij maken het mogelijk dat u zorgeloos kunt vliegen!

Dit doen we elke dag door…

 • Luchtruim beschikbaar te houden voor alle luchtsporters Lees verder
 • Invloed uit te oefenen op (inter)natonale wet- en regelgeving
 • Ruim 300 clubs en verenigingen te ondersteunen
 • De luchtsport te vertegenwoordigen, ontwikkelen en promoten
 • Overleg te voeren met (inter)nationale instanties zoals NOC/NSF, FAI, Defensie, Ministerie van I&W, IL&T, afdeling Luchtvaart en EASA (EASA via EMFU)
 • Veiligheidsmanagementsysteem & protocollen te ontwikkelen
 • Voordelige collectieve WA-verzekeringen mogelijk te maken
 • KNMI Luchtvaart Meteo aan te bieden voor leden
 • Als kenniscentrum informatie online en offline verspreiden
 • Het ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van opleidingen, examens en brevetten

Contributie per kalender jaar

De contributie wordt jaarlijks op de najaarsvergadering van de Ledenraad vastgesteld.

Wat u als collectief- of individueel lid verschuldigd bent aan contributie vindt u hier