Modelvliegtuigen worden onderverdeeld in diverse categorieën, vastgesteld door de FAI. Elke categorie modelvliegtuigen kent zijn eigen specificaties.

Algemene opmerking: radiobesturingfuncties zijn alleen toegestaan wanneer dit uitdrukkelijk is beschreven in de regels voor de betreffende klasse.

De subcommissies voor de diverse takken van de modelvliegsport organiseren de nationale en internationale wedstrijden.

FAI-classificering

Vrije Vlucht (F1): alle modelvliegtuigen die vliegen zonder besturing vanaf de grond.
Lijnbesturing (F2): modelvliegen in de rondte
Radiobesturing (F3): zelf aan de knuppels
Schaalmodellen (F4): natuurgetrouw bouwen en vliegen
Elektro (F5): bijna net zo stil als zweven
Ballonnen (F7): lichter dan lucht
Space models (diverse S-klassen): modelraketten

Aanduiding modelvliegklasse

Binnen de FAI-classificering kent elke modelvliegklasse haar eigen aanduiding, bestaande uit:

• De letter F voor modelvliegtuig.• Een volgnummer: 1 voor vrije vlucht, 2 voor lijnbesturing, 3 voor radiobesturing, 4 voor schaalmodellen, 5 voor elektrisch aangedreven modellen.• Een volgletter voor de specifieke klasse binnen die categorie.

Naast de internationale klassen kent Nederland in alle categorieën nog één of meerdere landelijke klassen. Deze staan per categorie onder de FAI-klassen vermeld. De klassen die in Nederland gevlogen worden zijn aangeduid met een *.

Categorie F1 - Vrije Vlucht

Dit is een modelvlieg categorie waarbij het model door motorkracht of indirect door de zwaartekracht wordt voortbewogen en door draagvlakken in de lucht gehouden, waarbij er geen enkele verbinding bestaat tussen het model en de bestuurder of helper. Slechts de vluchtduur kan vooraf worden bestemd door middel van een tijdmechanisme dat de stuurvlakken zodanig verzet dat de landing wordt ingezet.

Klassen:

F1A Zweefmodellen (A-2 klasse)*

F1B Modellen met rubbermotor (Wakefield)*

F1C Modellen met verbrandingsmotor

F1D Indoormodellen

F1E Zweefmodellen met magneetbesturing

F1G Modellen met rubbermotor (Coupe d'hiver)

F1H Zweefmodellen (A-1 klasse)

F1J Modellen met verbrandingsmotor (1/2 A klasse)

F1K Modellen met CO2 motoren

F1L Indoor EZB modellen

F1M Indoormodellen

F1N Indoor werpmodellen*

F1Q Modellen met elektromotor

F1R Indoor Micro35

F1S Kleine elektromodellen (E36)


Categorie F2 - Lijnbestuurde modellen

Dit is een modelvlieg categorie waarbij het model door motorkracht wordt voortbewogen en door draagvlakken in de lucht gehouden, waarbij de hoogte door de vlieger op de grond wordt beïnvloed door middel van een of meer niet rekbare lijnen die direct aan het model zijn bevestigd en op mechanische wijze de stuurbevelen van de vlieger doorgeven aan de stuurvlakken.

Klassen:

F2A Snelheidsmodellen *

F2B Kunstvluchtmodellen*

F2C Teamrace modellen*

F2D Combatmodellen*

F2E Combatmodellen met Dieselmotor

F2F Snelheidsmodellen met Dieselmotor*

F2G Elektro snelheid

Snelheid beginners*

Kunstvlucht beginners*

Kunstvlucht gevorderden*

Classic stunt*

Old time stunt

Mini Teamrace*

1/2A F2D Diesel*

Basic Carrier*

Categorie F3 - Radiobesturing

Dit is een modelvlieg categorie waarbij het model door motorkracht of indirect door de zwaartekracht wordt voortbewogen en door vaste draagvlakken of een rotorsysteem (helikopter) in de lucht gehouden, waarbij hoogte, richting en mogelijke andere functies door middel van radiosignalen door de vlieger op de grond worden beïnvloed.

Klassen:

F3A Kunstvluchtmodellen*

F3B Zweefmodellen*

F3C Helikopters*

F3D Pylonracers*

F3F Hellingzweefmodellen*

F3H Cross country zweefmodellen

F3J Thermiek duurvluchtzweefmodellen*

F3K Hand Launch Gliders*

F3M Grote kunstvluchtmodellen

F3N Helikopters freestyle

F3P Indoor kunstvluchtmodellen*

F3Q Sleepstart zweefmodellen

F3R Pylonracers (beperkte technologie)*

F3S Jet kunstvluchtmodellen

F3T Pylonracers (gecontroleerde technologie)

F3U FPV drone racers*

F3P-AM Indoor kunstvluchtmodellen*

F3A X A Motormodellen (kunstvlucht)*

F3A X B Motormodellen (kunstvlucht)*

F3A-X C Motormodellen (kunstvlucht)*

F3A-B Motormodellen (kunstvlucht)*

F3A-C Motormodellen (kunstvlucht)*

F3P-B; Indoor gevorderdenklasse*

F3P-C; Indoor beginnerklasse*

Pylonracers E2K*

Helikopter Sportklasse*

F3RES*

Categorie F4 - Schaalmodellen

Dit is een modelvlieg categorie waarbij het model een (meestal) radiobestuurde natuurgetrouwe kopie van een bemand vliegtuig is waarbij hoogte en richting alsmede mogelijke andere functies door middel van radiosignalen door de vlieger op de grond worden beïnvloed.

Klassen:

F4A Vrije vlucht schaalmodellen

F4B Lijnbestuurde schaalmodellen

F4C Radiobestuurde schaalmodellen*

F4D Vrije Vlucht Indoor Schaalmodellen (rubbermotor)

F4E Vrije Vlucht Indoor Schaalmodellen (CO2 of elektromotor)

F4F Vrije Vlucht Indoor Schaalmodellen (peanut formule) *

F4G Grote radiobestuurde schaalmodellen

F4H Radiobestuurde schaalmodellen stand-off scale

F4J Team schaal

F4K Schaalhelikopters

Sportschaal*

Modelparachutisten*

Categorie F5 - Radiobestuurde modellen met elektrische aandrijving

Dit is een modelvlieg categorie waarbij het model door een elektromotor wordt voortbewogen en door draagvlakken in de lucht gehouden, waarbij hoogte en richting alsmede mogelijke andere functies door middel van radiosignalen door de vlieger op de grond worden beïnvloed.

Klassen:

F5A Kunstvluchtmodellen

F5B Motorzweefmodellen twee taken*

F5D Pylonracers*

F5E Motorzweefmodellen met zonnecellen

F5F Motorzweefmodellen 10 cellenklasse

F5G Grote zweefmodellen

F5H Open motorzweefmodellen

F5J Motorzweefmodellen*

F5K Indoor pylonracers

De klassen die in Nederland gevlogen worden zijn aangeduid met een *.