In de Algemene Ledenvergadering in oktober 2020 is door meerdere vertegenwoordigers gevraagd de bevoegdheden voor instructeur of examinator gratis te verlenen.

Naar aanleiding daarvan is besloten per 1 januari 2022 geen kosten meer in rekening te brengen voor het verlenen van de bevoegdheden instructeur en/of Examinator, tenzij nadrukkelijk om een geprinte versie is gevraagd.

Er is hierover gesproken met de verantwoordelijke van het KEI en het gratis verlenen die bevoegdheden is alleen mogelijk als voor zo’n aanvraag geen gewijzigd brevet wordt uitgegeven, dus alleen een registratie.

Deze bevoegdheden worden aangetekend in (https://flightdeck.knvvl.nl) en degene die binnen uw club verantwoordelijk is voor de ledenadministratie kan dat inzien binnen het ledenbestand van zijn/haar club via de KNVvL website > tabje (rechtboven) Mijn KNVvL [Inloggen] > CLUB > "Brevetten overzicht" deze bevoegdheden.

Nieuwe procedure:

- De aanvraagprocedure blijft hetzelfde via het vastgestelde formulier
- De aanvraag wordt door KEI/Ledenservice gecontroleerd op juistheid
- Toekenning wordt door KEI/Ledenservice in https://flightdeck.knvvl.nl gemuteerd
- Aanvragende club wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht door KEI/Ledenservice

NB. Het aanvraagformulier vindt u in het voor leden toegankelijke gedeelte (Inloggen) van mijn.knvvl.nl. onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Veiligheid.

Tip over zichtbaarheid leerlingen, instructeurs en examinatoren op het veld tijdens instructie of examen.

Als u als vereniging meer of betere zichtbaarheid of onderscheid wilt op het veld van leerlingen, instructeurs en examinatoren ten opzichte van andere aanwezigen, adviseren wij u b.v. blauwe hesjes te gebruiken met het opschrift "Instructeur", rode hesjes met het opschrift "Examinator" en gele hesjes met het opschrift "Leerling" of "Cursist" voor de leerlingen.