De manier om een veiligheidsbrevet aan te vragen is aangepast.

De veiligheidsbrevetten zijn alleen verkrijgbaar voor leden en aan de afgifte zijn kosten verbonden. U kunt deze voldoen via de webshop: kei.rfxwebshop.nl. U ontvangt hiervan een betalingsbevestiging per e-mail.

Stuur deze betalingsbevestiging samen met volledig ingevulde en ondertekende examenformulieren via de secretaris van uw club binnen één maand na examendatum naar het e-mailadres kei@knvvl.nl.

De examenformulieren zijn te vinden via mijn.knvvl.nl (Inloggen svp) > Documenten > Modelvliegsport