Wij heten R.M.V.C. Alouette uit Rilland Bath en haar leden van harte welkom binnen de afdeling Modelvliegsport.

Wij hopen op een fijne en langdurige samenwerking en wensen hen "many Happy Landings" toe.

Een stukje geschiedenis van de club

What’s in a name?

Medeoprichter en huidig bestuurslid Guus Koelman Sr. vatte, na een minder geslaagde ervaring bij zijn eerste modelvliegclub, het lumineuze idee op om zelf een eigen vereniging te stichten.

Na wat zoekwerk naar een geschikt veld kwam hij uiteindelijk op onze huidige locatie in Rilland-Bath terecht. Het terrein lag er braak bij en moest hoognodig worden aangepakt. Samen met een paar begeesterde volgelingen werd de spade in de grond gestoken en kon er na veel labeur van een modelvliegveldje gesproken worden.

De club kreeg stilaan vorm en werd op 1 september in 1979 boven de doopvond gehouden. Vooreerst moest echter nog naar een goed klinkende naam voor de jonge boreling worden gezocht. De vader van Guusopperde het voorstel om de club te zegenen met een sterk logo welke niet alleen tot de verbeelding spreekt, maar ook nog uitstraling en cachet geeft aan de nieuwe club. Als fervente liefhebber van de zuiderse cultuur viel uiteindelijk de keuze op het elegante en stijlvol klinkend “Alouette” wat uit het Frans vertaald zoveel als “Leeuwerik” betekent.

Als stijlfiguur met een eigenste embleem was dit zeker een geslaagde vondst die nog steeds tot de verbeelding spreekt.

Waarschijnlijk heeft de Franse vliegtuigbouwer Aérospaciale eveneens deze gedachtegang gevolgd en haar eerste beroemde helikopter dezelfde naam toegedicht. Hierbij heeft meer dan waarschijnlijk het vergelijk met het vogeltje een rol gespeeld want een veldleeuwerik is een inheemse zangvogel uit de familie van de “Alaudidae”.

Het bijzondere aan deze soort is dat hij al fluitend naar grote hoogte stijgt en daar enige momenten zingend en biddend ter plaatse rondfladdert, om vervolgens in alle stilte en met gespreide vleugels weer plots neer te dalen.

Dit doet hij om zijn territorium af te bakenen en niet zoals wij om ons te vermaken of om de vlieggoden aan te roepen als het eens per ongeluk met ons toestel de verkeerde kant uitgaat.

Een “Alouette” is dus wel degelijk een mooi gevederde inheemse zangvogel, maar het begrip wordt ook letterlijk in de algemene omgangsvorm aanzien als een type helikopter.

Met deze is het gangbare misverstand over het ontstaan van de naam, dat nu en dan al eens intern ter discussie kwam, een beetje toegelicht en geduid.


Willy De Bruyn
Voorzitter