UPDATE:

Vanuit het Ministerie van I&W hebben wij bericht gekregen dat:

De datum waarop de clubs de vergunning etc op basis van de nieuwe regelgeving voor modelvliegen in hun bezit moeten hebben is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 september 2023.

Het ministerie heeft meer tijd nodig om de nieuwe regelgeving af te ronden.

Dit heeft onder andere te maken met onderbezetting van personeel bij het Ministerie van I&W en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Luchtvaart.

Vanuit het ministerie van I&W is men nog steeds van plan om de Regeling Vergunning Modelvliegverenigingen voor clubs voor 1 april 2023 af te ronden.

Voor die datum is het niet mogelijk een vergunning aan te vragen.

De nieuwe Regeling Vergunning Modelvliegverenigingen zal per 1 april 2023 in werking treden.

Daarom vraagt het ministerie voor de inwerkingtreding van de regeling uitstel aan tot bij EASA.

Voor de modelvliegclubs betekent dit dat zij vanaf 1 april 2023 tot 1 september 2023 de tijd hebben om de vergunning aan te vragen en te ontvangen. Zorg als vereniging dat je alles op orde hebt zodat je na 1 april 2023 snel een aanvraag kunt indienen.

In die aanvraag wordt tevens de erkenning van het modelvliegterrein conform de Regeling Burgerluchthavens meegenomen

Tot die tijd dat de vergunning etc is verleend, kunnen de clubs en hun leden gewoon door blijven vliegen in clubverband onder de laatste versie van de Regeling Modelvliegen