Vanuit het Ministerie van I&W hebben wij bericht gekregen dat:

De datum waarop de clubs de vergunning etc op basis van de nieuwe regelgeving voor modelvliegen in hun bezit moeten hebben is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 september 2023.

Dit heeft onder andere te maken met onderbezetting van personeel bij het Ministerie van I&W en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Luchtvaart.

Vanuit het ministerie van I&W is men nog steeds van plan om de modelvliegregeling voor clubs voor het einde van 2022 af te ronden. Voor die afronding is het niet mogelijk een vergunning aan te vragen.

Het ministerie wil de modelvliegclubs meer tijd geven om de vergunning aan te vragen en te ontvangen.

De nieuwe Regeling Vergunning Modelvliegverenigingen zal per 1 januari 2023 in werking treden.

Daarom vraagt het ministerie voor de inwerkingtreding van de regeling uitstel aan tot bij EASA.

Voor de modelvliegclubs betekent dit dat zij tot 1 september 2023 de tijd hebben om de vergunning aan te vragen en te ontvangen.

Tot die tijd kunnen de clubs en hun leden gewoon door blijven vliegen in clubverband onder de laatste versie van de Regeling Modelvliegen

Een eventuele voorlichtingsbijeenkomst - zo schrijft het ministerie - heeft hierdoor minder spoed en zou bijvoorbeeld in december kunnen plaatsvinden of in het begin van 2023.