Nieuws van de Regionale Modelvlieg Vereniging "Phoenix"

Beste KNVvL-ers,

Aan het einde van vliegseizoen 2021 heeft het bestuur van Regionale Modelvlieg Vereniging “RMV Phoenix” van de gemeente Hoogeveen te horen gekregen dat er in 2022 een yoghurt fabriek van zuivelgigant FAGE op het vliegterrein van de club gebouwd zal worden en de grond aan dit bedrijf verkocht is. Het vliegterrein was gelegen tussen Hoogeveen en Hollandscheveld aan de Hollandschedijk. Op dat moment maakte RMV Phoenix alweer ongeveer 7 jaar gebruik van dit terrein. Het terrein werd door een boer gepacht van de gemeente en de modelvliegvereniging huurde een deel van de grond van deze boer. Helaas is de pacht voor de boer nu ook voorbij. Inmiddels zijn er inderdaad bouwactiviteiten gaande om de infrastructuur voor de fabriek voor elkaar te krijgen.

In de winter van 2021-2022 lag er nu opeens een behoorlijke klus voor het bestuur om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de vereniging en het naderende nieuwe vliegseizoen. Door een grote inspanning van het bestuur en de leden van de vereniging en mede geholpen door wat goede connecties in de omgeving van Hoogeveen vond de vereniging een akkerbouwer bereid om ongeveer één hectare grond aan ons te verhuren. Dit veld meet 150m x 50m.

Het nieuwe modelvliegveld is gelegen aan de Pesserveldweg nummer 8 tussen Fluitenberg en Pesse. De locatie kon eigenlijk niet beter. Er is maar heel weinig bebouwing, de dichtstbijzijnde hoofdweg ligt op 1km afstand, er zijn geen spoorlijnen, hoogspanningsmasten, windmolens of andere obstakels in de buurt. De zon draait in de rug en het veld heeft een Oost-West oriëntatie. Tevens is ook de buurt ons goed gezind. De direct omwonende (andere akkerbouwbedrijven) hebben we allemaal benaderd en hebben geen bezwaar dat wij daar vliegen. Deze gunstige factoren bieden perspectief voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en de schriftelijke toestemming die alle modelvliegverenigingen van hun gemeente moeten hebben voor 1 september 2023. Dit zijn belangrijke onderwerpen waar het bestuur van de vereniging zich de komende tijd op zal richten. In de tussentijd wordt er lekker gevlogen op misschien wel het mooiste veld dat de vereniging ooit gehad heeft (en met een splinternieuwe vlakke grasmat).

Helaas is het op dit moment nog te vroeg om evenementen te organiseren. Hoogstens de jaarlijkse club barbecue op het veld. Hiervoor zullen er toch eerst wat formele zaken met o.a. de gemeente geregeld moeten worden. Ook ziet de vereniging het eerste jaar als een jaar van uitproberen en evalueren vanuit zowel de vereniging als de akkerbouwer en de directe omwonende. Bevalt het van alle kanten dan gaan we door. Bevalt het niet, dan passen we eventueel zaken aan of zoeken we verder.

De opening van het nieuwe veld

Na een extreem natte periode in Februari 2022 heeft de akkerbouwer het veld begin Maart kunnen inzaaien. Helaas brak daarna weer een periode van extreme warmte en droogte aan waardoor het gras (en ook de andere gewassen) slecht wilde groeien. Het heeft dan ook wat langer geduurd dan gehoopt voordat de vereniging het veld kon gebruiken.

Maar op Zaterdag 14 Mei was het dan eindelijk zover: De opening van het nieuwe veld!!!

De opening was een groot succes en gewoon een hele leuke dag vliegen. Nog wel wat stoffig vanwege het kale gras, maar dat is inmiddels voorbij. De grasmat is nu mooi dicht gegroeid en wordt iedere week gemaaid door de akkerbouwer zelf.

De familie van wie wij het veld huren hebben een groot deel van de middag bij ons gekeken. Heel mooi, want hierdoor hebben ze een goede indruk gekregen van modelvliegen. Ook de kinderen van de akkerbouwer vinden het leuk en kwamen al met een kleine heli aanzetten. We moeten deze kids een beetje enthousiast maken. Als leuk gebaar richting de akkerbouwer die ons zo goed geholpen heeft, hebben we een sleep gemaakt als bedankje. Met een grote Cessna en de sleep hebben we de eerste openingsvlucht gemaakt en de rest van de middag leuk gevlogen.

Wie weet zien en spreken we elkaar in de toekomst op onze nieuwe locatie!