Per 1 januari 2019 wordt de sportvrijstelling voor de btw verruimd. Dat houdt onder andere in dat je in veel gevallen geen btw meer hoeft af te dragen over de ter beschikking stelling van sportaccommodaties. Hierdoor kan je geen btw meer terug vragen over investeringen in sportaccommodaties. Die worden dus in sommige gevallen duurder voor clubs. Om het eventuele nadeel voor verenigingen te ondervangen is een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze clubs profiteren van een direct voordeel van minimaal 20 procent bij investeringen.

Om je wegwijs te maken in wat de veranderingen voor jouw club betekenen verwijzen we je naar de website van VoorClubs. Zij hebben de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet.