Het instellen van gecontroleerd luchtruim voor de luchthaven Lelystad per 7 november a.s. heeft ook gevolgen voor de modelvliegsport.

Binnen dat gecontroleerde luchtruim wat een groot gedeelte van Flevoland beslaat, is drone- en/of modelvliegen verboden (Zie kaartje)

Gelukkig kunnen de modelvliegclubs Almere en Gooi & Eemland die in dat gecontroleerde luchtruim gesitueerd zijn, hun activiteiten na 7 november a.s. voortzetten.

Zij hebben met de Luchtverkeersleiding Nederland goede afspraken gemaakt voor het vliegen op hun respectievelijke modelvliegvelden.

Wij zijn zeer content met de medewerking van LVNL zodat modelvliegen bij deze clubs voortgezet kan worden.

Onze bijdragen en die van het bondsbureau in de voorfase van de nu gemaakte afspraken hebben hier zeker toe bijgedragen