Al jaren hebben we binnen de afdeling Modelvliegsport een lijst van mensen die graag bij jou of bij een clubavond / evenement een informatieve lezing willen geven.

We hebben hier speciaal een pagina voor ingericht. Je vindt er informatie over sprekers, onderwerpen en hoe je ze kunt aanvragen.

Vrijwel altijd doen de sprekers dat gratis en kun je met hen overleggen over de inhoud van de lezing. Ze vragen wel een reisvergoeding van € 0,20 per km. Een leuke attentie als blijk van waardering stellen zij natuurlijk ook op prijs.

Als voorbeeld voor de invulling zou je de jaarlijkse algemene ledenvergadering van je club ‘op kunnen leuken’ met een dergelijke lezing of als wellicht is het een idee voor een clubavond.

Welllicht kun je zelf een leuke, praktisch lezing geven en dan horen we dat ook graag. Stuur een mail naar voorzitter.recreatief.modelvliegsport@knvvl.nl

Ga naar de pagina met lezingen.