De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag, 10 maart 2021, uitspraak gedaan in het zoveelste hoger beroep van Veen tegen de Gemeente Utrecht over het modelvliegen van leden van Model Vlieg Club Midden Nederland boven zijn grond. Zijn hoger beroep is wederom afgewezen.

In het kort, het ging erom dat eiser vindt dat zijn video’s voldoende bewijs zijn voor de Gemeente om van de club een dwangsom (=een boete) in te vorderen vanwege vliegen onder de 20-meter grens. Eerder had de rechtbank in Utrecht eiser al ongelijk gegeven en nu dus ook de Afdeling. De afwijzing is gedaan omdat de videobeelden onvoldoende zijn om vast te stellen dat de overtreding heeft plaats gevonden: de beelden zijn onduidelijk, onbetrouwbaar en roepen ook veel vragen op. Het is dus niet zo dat het principe van videobeelden maken zélf een reden zijn. Dat betekent dat we de no-fly zone goed moeten blijven respecteren, één goede video kan ons in de problemen brengen. Wél vindt de Afdeling dat de Gemeente veel eerder had moeten motiveren waarom ze deze videobeelden niet voldoende bewijs vonden.
Voor de modelvliegsport in het algemeen en voor Model Vlieg Club Midden Nederland een goede reden om deze uitspraak te vieren.

Zeer veel dank aan degenen die zich voor de zoveelste keer hebben ingezet deze zaak voor te bereiden en te verdedigen bij de rechtsinstanties, hulde aan Ronald Schnitker en Huib van Putten.

Voor de liefhebbers is hierbij ook de volledige tekst van de uitspraak.

Bestand Type Grootte
Uitspraak 202001367 1 r4 pdf 569,127 KB