Het gebruik van Drones en de dekking van de collectieve w.a. verzekering die de KNVvL heeft voor haar leden van de Afdeling Modelvliegsport.

Voorop gesteld dat de verzekeraar er geen bezwaar tegen heeft dat onder een modelvliegtuig tevens wordt verstaan een Drone, moeten de leden van de afdeling modelvliegsport die met Drones vliegen wel rekening houden met de volgende beperkingen in de dekking van de collectieve w.a. verzekering.

Ten eerste is men uiteraard alleen verzekerd als men ook daadwerkelijk lid is van de KNVvL Afdeling Modelvliegsport en heeft voldaan aan onderstaande punten.

Ten tweede is er alleen dekking als de Drone puur recreatief wordt gebruikt. Elke vorm van commercieel gebruik is uitgesloten onder de collectieve verzekering.

Ten derde is er alleen dekking als wordt gevlogen conform de Regeling Modelvliegen die in Nederland van toepassing is of een soortgelijke regeling van het Europese land waar op dat moment wordt gevlogen.

Uitzondering op de Regeling Modelvliegen is het gebruik van door de autoriteiten aangewezen landingsterreinen. Omdat met Drones vaak wordt gevlogen vanaf andere terreinen dan de aangewezen terreinen is de dekking hiervoor verruimd. Drone vliegers dienen zich hierbij natuurlijk wel te houden aan de wettelijke regelingen die er zijn, in het betreffende land waar wordt gevlogen, inzake het gebruik van Drones.

Ten vierde Dronerace (FPV Racing) wedstrijden zijn alleen gedekt onder de verzekering als het gaat om het officiƫle NK-Drone racen, georganiseerd door de KNVvL.

Alle FPV dronerace activiteiten, georganiseerd door andere partijen dan de KNVvL zijn uitgesloten van deze collectieve KNVvL W.A. verzekering.

N.B.

Veel verzekeringen zijn wat huiverig om recreatieve drone- en/of dronerace piloten (indoor/outdoor) tegen w.a. te verzekeren.

Wij adviseren je dringend om je eigen polis nog eens goed door te lezen en jezelf er van te overtuigen dat het vliegen met drones en/of droneracen gedekt is. Raadpleeg bij twijfel je verzekeraar.