Vanaf vandaag 7 november 2019 is drone vliegen en modelvliegen binnen de CTR Lelystad - zie het blauwe gebied op bijgevoegd kaartje - niet meer toegestaan met uitzondering vanaf modelvliegterreinen van "Gooi en Eemland Vereniging van Modelvliegers" en "Modelvliegtuigsport Vereniging Almere".

Deze verenigingen hebben hiervoor onder voorwaarden toestemming van LuchtverkeersLeiding Nederland.