Naar aanleiding van de publicatie 'Zweefvliegers in het nauw' in een recente KNVvL-nieuwsbrief, ontvingen wij opmerkingen en vragen van Modelvliegclubs die zich in dezelfde situatie bevinden. De vraag die onder meer gesteld werd was 'wat doet de KNVvL voor modelvliegclubs?'

Luchtruim

Op de eerste plaats staat de KNVvL voor het behoud van het beoefenen van alle luchtsporten. We zetten ons in voor het behoud van luchtruim om te kunnen blijven vliegen en om regelgeving te beïnvloeden. Voor modelvliegers komen we extra op om vlieghoogtes boven de clubvliegvelden vast te leggen en te behouden.

Lelystad

Momenteel zijn er ontwerpvliegroutes en een CTR gepland voor Lelystad. Als die zo blijven en er vanaf deze luchthaven gevlogen gaat worden dan betekent dit een ernstige bedreiging voor twee nabijgelegen modelvliegclubs. Deze clubs ondersteunen wij waar mogelijk.

Europese Regelgeving

Zoals wellicht bekend staat er Europese regelgeving voor Drones aan te komen. Aangezien drones onder modelvliegreglementen vallen zal deze wetgeving ook voor modelvliegtuigen gaan gelden. De KNVvL is nauw betrokken bij de uitwerking en implementatie van deze wetgeving in Nederland, en wel zodanig dat de belangen van én de modelvliegers én de (professionele) dronevliegers behartigd worden zonder elkaar te schaden.

Overleggen
Ook op lokaal niveau staan wij voor de modelvliegclubs klaar. Om maar wat te noemen: de KNVvL overlegt bijvoorbeeld met provincies en met natuurorganisaties (bv in het kader van Natura2000 en andere gebieden binnen de ecologische hoofdstructuur). Ook gaan wij om tafel met gemeentes op het moment dat daar beperkingen opgelegd (dreigen te) worden.

Nieuws
De KNVvL houdt iedereen op de hoogte van recente relevante ontwikkelingen voor en van luchtsporten. Dit publiceren we regelmatig in onze algemene KNVvL nieuwsbrief. Heb je hieruit volgend vragen of wil je meer informatie over een van de bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact met ons op via operations@knvvl.nl .