Alle LiPo testers die je hier ziet geven naast de cel spanning tot maximaal 6 of zelfs 8 cellen ook nog het ladingspercentage aan. De Mega meter van Turnigy is nog luxer want deze tester geeft ook nog de balansstatus weer.

Het zijn de LiPo testers van Dlux, Turnigy, Hitec en D power.Op het veld ontstaan soms discussies als de modelvlieger na de vlucht zijn LiPo accu’s test. Hierbij wordt vaak niet naar de cel spanning gekeken maar naar het gezamenlijke ladingspercentage. Is ook gemakkelijk maar wat blijkt er zit afhankelijk van het merk tester een opmerkelijk verschil in het aangegeven percentage. De modelvlieger vliegt hierdoor onbedoeld te lang of land eerder dan nodig. Om aan deze discussie een einde te maken heb ik alle LiPo testers met één LiPo accu verbonden. Gelukkig heb ik geen onderlinge beïnvloeding geconstateerd. Ook heb ik meerdere testers van hetzelfde merk getest. Gelukkig hebben twee testers dezelfde chip en is het verschil verwaarloosbaar. Dit geldt ook voor het verschil bij de Dpower. De Turnigy Megameter en de Dpower zijn de enige die continue meten. De Dlux- en de Hitec testers tonen één meetresultaat en moeten voor een volgende meting opnieuw met de LiPo verbonden worden.

Vergelijking met een nauwkeurig meetinstrument toont aan dat alle testers vrijwel dezelfde cel spanning aangeven. De maximale cel spanning is 4,2 Volt, de storage spanning 3,78 Volt en de gewenste spanning na het vliegen niet lager dan 3,72 Volt. Alle testers wijzen zeer nauwkeurig de cel spanningen aan maar de verschillen in het ladingspercentage zijn opmerkelijk. Tabel 1 toont het belangrijkste stukje van de ontlaadcurve.

Bij nieuwe lipo’s met een celspanning van 4,19V geven alle testers circa 98 % aan. In de zgn. storage positie is de cel spanning 3,78 V waarbij de DPower 22% aanwijst terwijl de Hitec en de Dlux 33 % aanwijzen en de Turnigy Mega zelfs 48% door de hoge gelijkheid van de cellen. De D power wijst 30% aan bij 3,81 V terwijl Htec en Dlux 43 % aangeeft. Bij 3,75 V geeft DPower 16% aan terwijl Htec en Dlux 26% aangeeft. Deze verschillen zijn soms aanleiding tot discussie. Bij de Turnigy Mega ligt de nauwkeurigheid op een nog hoger niveau. We dient het ladingspercentage vermenigvuldigt worden met de cel balans. Niet ingewikkeld, als de verschil in cel spanning groter is daalt de balansstatus.

Conclusie

Kijk niet naar het percentage maar naar de cel spanning en de verschillen tussen de cellen. Wacht tenminste vijf minuten na de landing voordat je de cel spanningen meet. Meet je minder dan 3,72 V in alle cellen dan zit je aan de grens van de ontlading.

Guus Koelman
RMVC Alouette