We mogen weer!

Het parachutespringen in Nederland is na de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die de overheid medio maart heeft genomen volledig stilgevallen. De versoepelingen van de maatregelen op 11 mei waren onvoldoende voor een heropstart. De tweede reeks aan versoepelingen per 1 juni boden wel iets meer ruimte voor een beperkte opstart.

Aangezien de 1,5 meter maatregel nog van kracht is in GA vliegtuigen zijn sommige wat grotere toestellen geschikt om een klein aantal para's mee te mogen nemen. Ook tandem- en instructiesprongen zijn gelukkig weer toegestaan. Het is nog niet bepaald efficiënt, maar de eerste sprongen zijn in ieder geval weer gemaakt in Nederland! We zijn hier erg blij mee, maar hopelijk komen er snel meer versoepelingen zodat we onze sport weer in de volle omvang kunnen beoefenen.