Organisatie
De afdeling bestaat uit de ledenraad, bestuur en commissies en een KNVvL medewerker die invulling geeft als accountmanager parachutespringen. Het bestuur en de accountmanager geven uitvoering aan het beleid zoals dat door de ledenraad is vastgesteld. Dit op beleidsterreinen als regelgeving, toegang tot het luchtruim, sport, PR, verzekeringen, opleidingen en examens, kader, etc. Hiertoe onderhouden zij contacten met diverse instantie zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinIenW), de Luchtverkeerscommissie, LVNL, de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT), het Ministerie van Defensie, NOC*NSF, FSMI, etc. Het Ministerie van IenW stelt onder meer de Regeling Valschermspringen vast (RVS, versie 16 juli 2010). Dit is het enige wettelijke kader voor parachutespringen in Nederland en gaat over het luchtruimgebruik door het vliegtuig. De KNVvL verzorgt de regels voor het parachutespringen zelf.

Internationaal
De KNVvL is aangesloten bij de Fédération Aeronautique Internationale (FAI) in Lausanne, Zwitserland. De FAI is de overkoepelende organisatie voor alle luchtsporten. De afdeling binnen de FAI die zich bezighoudt met parachutespringen en indoor skydiving is de International Skydiving Commission (ISC). Deze commissie houdt zich met name bezig met het vaststellen van de internationale wedstrijdreglementen, jurering, veiligheid, toekenning van EK's en WK's, financiën, sportbeleid, etc. De Technical & Safety Committee van de ISC publiceert jaarverslagen over veiligheid, sprongaantallen en voorvallen. De KNVvL levert voor Nederland deze informatie aan.