Organisatie
De afdeling bestaat uit de ledenraad, het bestuur, een aantal vaste commissies, werkgroepen en een medewerker die invulling geeft als accountmanager parachutespringen. Het bestuur en de accountmanager geven uitvoering aan het beleid zoals dat door de ledenraad is vastgesteld, op het gebied van regelgeving, toegang tot het luchtruim, sport, PR, verzekeringen, opleidingen, kader, etc. Hiertoe onderhouden zij contacten met diverse instantie zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinIenW), de Luchtverkeerscommissie, LVNL, de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT), het Ministerie van Defensie, NOC*NSF, FSMI, etc. Het Ministerie van IenW stelt onder meer de Regeling Valschermspringen vast (RVS, versie 16 juli 2010). Deze RVS is per einde 2014 op een aantal (kleine) punten aangepast. Dit is het enige wettelijke kader voor parachutespringen in Nederland.

Internationaal
De KNVvL is aangesloten bij de Fédération Aeronautique Internationale (FAI) in Lausanne, Zwitserland. De FAI is de overkoepelende organisatie voor alle luchtsporten. De afdeling binnen de FAI die zich bezighoudt met parachutespringen is de International Parachuting Commission (IPC). Deze commissie houdt zich met name bezig met het vaststellen van de internationale wedstrijdreglementen, jurering, veiligheid, toekenning van EK's en WK's, financiën, sportbeleid, etc. De Technical & Saftey Committee van de IPC publiceert jaarverslagen over veiligheid, sprongaantallen en voorvallen.