De afdeling parachutespringen verzorgt opleidingen en examens voor alle brevetten en bevoegdheden. Hiertoe is de Opleidings en Examencommissie ingesteld, de OPEX. De OPEX is verantwoordelijk voor lesmateriaal, examenvragen, data en locaties van examens en examinatoren. Het schema van opleidingen en examens staat in de opleidingskalender.

Opleidingen

Er worden opleidingen gegeven tot jumpmaster-SL, hulpinstructeur (HI), instructeur (I), AFF jumpmaster, tandemmaster en rigger (materiaal technicus). Al deze opleidingen bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Kandidaten voor de opleidingen JM-SL, HI en I worden begeleid door clubdocenten. Indien ze gereed zijn worden ze voor door hun clubdocent aangemeld.

Voor de brevetten A, B, C en D zijn er geen reguliere opleidingen. Springers worden geacht de lesstof zelfstandig tot zich te nemen. De praktijkeisen kunnen ze gedurende hun springactiviteiten voldoen.

Examens

Na een opleiding kun je examen doen. Dit examen bestaat uit een theorie examen en een praktijkexamen. Er zijn centrale theorie examens voor HI en I en het C-brevet, meestal op het KNVvL kantoor te Woerden. De theorie examens voor het A en B-brevet, JM-SL, AFF jumpmaster, tandemmaster en rigger worden decentraal op paracentra afgenomen. Theorie examens voor A en B-brevet worden door een instructeur afgenomen, alle andere door examinatoren. De praktijkexamens worden decentraal afgenomen op paracentra.

Als een kandidaat geslaagd is wordt het resultaat door de OPEX meegedeeld aan het KNVvL Examinerings Instituut. De kandidaat dient de kosten hiervoor zelf te voldoen via de betaallink https://mijn.knvvl.nl De KNVvL voert het brevet / bevoegdheid in in de brevet administratie en stuurt de geprinte versie op per post.