De KNVvL verzorgt opleidingen en examens voor alle brevetten en bevoegdheden. Hiertoe is een Opleidings en Examencommissie ingesteld, de OPEX. De OPEX is verantwoordelijk voor de opleidingen qua inhoud, lesmateriaal, docenten, data en locaties en voor de examens qua vragen, examinatoren en data + locaties. Het schema van opleidingen en examens staat in de opleidingskalender.

Opleidingen

Er worden opleidingen gegeven tot jumpmaster-AO, hulpinstructeur, instructeur, AFF jumpmaster, tandemmaster en rigger (materiaal technicus). Al deze opleidingen bestaan uit een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte. Kandidaten voor de opleidingen JM-AO, HI en I worden begeleid door clubdocenten. Indien ze gereed zijn worden ze voor de diverse gedeeltes door deze docenten aangemeld.Voor de brevetten A, B, C en D zijn er geen reguliere opleidingen. Springers worden geacht de lesstof zelfstandig tot zich te nemen. De praktijkeisen kunnen ze gedurende hun springactiviteiten voldoen.

Examens

Na een opleiding kun je examen doen. Dit examen bestaat uit een theorie examen en een praktijkexamen. Er zijn centrale theorie examens voor HI en I en het C-brevet, op een paracentrum dan wel op het KNVvL kantoor. De theorie examens voor het A en B-brevet, JM-AO, AFF jumpmaster, tandemmaster en rigger worden decentraal op clubs afgenomen. Theorie examens voor A en B-brevet worden door een instructeur afgenomen, alle andere door examinatoren. De praktijkexamens worden uiteraard decentraal afgenomen op paracentra. Als een kandidaat geslaagd is wordt het resultaat door de OPEX meegedeeld aan het KNVvL Examinerings Instituut die het brevet / bevoegdheid invoert in de administratie en de geprinte versie opstuurt.