Beelden zeggen meer dan woorden

Onderstaande video geeft uitleg over deze opleidingsmethode, met interviews van de instructeur, de leerlingen en hun ervaringen:

Eerste en populairste opleiding

De conventionele opleiding is de populairste opleiding. Deze opleiding wordt de static-line (SL) opleiding (of automatische opening (AO)) opleiding genoemd. Je begint deze opleiding met anderhalve dag grondopleiding die je afsluit met een harnastest. Dit is een soort examen waaruit blijkt of je de stof goed begrepen hebt en of je er klaar voor bent om te gaan parachutespringen. Bij goed weer ga je zo snel mogelijk na het afronden van de grondopleiding springen. De parachutes die voor deze opleiding gebruikt worden zijn zo gemaakt dat zodra je het vliegtuig verlaat de parachute automatisch wordt opengetrokken.

Soort parachute

Bij alle centra in Nederland wordt gebruik gemaakt van square parachutes. Dit zijn rechthoekige parachutes die je kunt sturen en remmen, zodat je ze, na enige oefening, comfortabel zacht kunt landen. Bij paracentrum Teuge en bij Parachute Group Holland is het ook nog mogelijk om een ronde bol opleiding te doen. De parachutes die bij deze opleiding gebruikt worden zijn rond en zijn veel minder goed te besturen dan de square parachutes.

Eisen, kosten, aanmelden en locaties

Eisen:
Om deel te kunnen nemen aan de conventionele opleiding (static-line) moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Je bent minimaal 16 jaar. Als je nog geen 18 bent, moeten je ouders of wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk toestemming geven.
 • Je hebt een medische verklaring, afgegeven door een in Nederland bevoegde arts. Deze kan worden verkregen bij:
  • een (huis)arts (niet de eigen huisarts, vanwege deze regel)
  • een sportmedische instelling aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) via sportzorg
  • Medimark via hun website
  • Meditel via hun website
 • Er zijn ziektenkostenverzekeraars die de sportkeuringen (gedeeltelijk en/of onder voorwaarden) vergoeden. Indien de keurende arts twijfels heeft of aan de eisen voldaan wordt kan die contact opnemen met de afdeling. Een second opinion is mogelijk bij een door de afdeling aangewezen (springende) arts. Specifiek voor het onderdeel ogen wordt hiervoor verwezen naar de heer Derksen, bereikbaar via Holsboeroptometrie te Arnhem.
 • Een paracentrum kan eisen stellen aan het gewicht van de sportparachutist. Het materiaal dat gebruikt wordt is in de regel geschikt voor mensen die tot 100 kg wegen. Als je meer weegt, neem dan contact op met de club of het centrum waar je wilt gaan springen. Sommige centra hebben materiaal dat geschikt is voor een hogere belasting.

Kosten:
De kosten van een static-line opleiding liggen gemiddeld rond de € 400 voor 5 sprongen, en rond de € 225 voor een eensprongsopleiding.

Aanmelden en locaties:

De static-line opleiding wordt door alle paracentra verzorgd (m.u.v. Zeeland). Je kunt je bij het paracentrum zelf aanmelden.

Deze paracentra bevinden zich niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Alle paracentra die bij de afdeling parachutespringen zijn aangesloten maken gebruik van KNVvL-instructeurs met door de afdeling uitgegeven instructiepapieren. Ze zijn verplicht om zich aan de veiligheidsreglementen (BVR) van de afdeling parchutespringen te houden.

Static-line gehaald, en dan?

Als je na de grondopleiding 5 static-line sprongen hebt gemaakt ben je AO geslaagd en kun je aan de vrije val beginnen. Uiteraard mag dit alleen als je hier klaar voor bent. Het opleidingspakket bestaat uit de grondopleiding, gebruik van materiaal, een collectieve secundaire WA-verzekering, aspirant lidmaatschap van de afdeling parachutespringen en een tot vijf sprongen.

Militairen die de conventionele opleiding hebben afgerond en 5 sprongen met automatische opening hebben gemaakt, komen in aanmerking voor een militaire wing.