In 2011 is binnen de KNVvL besloten om de veiligheid binnen de organisatie te verhogen door het invoeren van een Veiligheid Management Systeem (VMS). Door middel van dit systeem wordt voortdurend en gestructureerd gewerkt aan het verhogen van de veiligheid. Een van de grote voordelen om dit gestructureerd binnen de gehele KNVvL te doen is de mogelijke koppeling tussen de afdelingen en daarmee de ontsluiting van elkaars ‘lessons identified’.

Met de invoering van het VMS worden eisen gesteld aan het structureel verbeteren van de veiligheid. De Veiligheidscommissie (VC) is belast met de instandhouding van het VMS.

Taken VC

  1. Het op verzoek van de Nationale Politie assisteren bij parachute gerelateerde ongevallen
  2. Het bevorderen van de veiligheid binnen de afdeling parachutespringen door het implementeren en beheren van het Veiligheid Management Systeem (VMS)

Concreet betekent dit dat de VC:

  1. De politie voorziet van springtechnische kennis in het door de Politie geleide onderzoek naar het ontstaan van een ongeval
  2. Samen met de Veiligheidsmanagers (VM’s) op de centra verantwoordelijk is voor het analyseren van voorvallen binnen het parachutespringen
  3. Contact onderhoud met zusterorganisaties in het buitenland om ervaringen en analyses uit te wisselen
  4. Voortdurend werkt aan het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn binnen de afdeling

Werving VC

Vanwege de omstandigheden waaronder de VC haar werk moet doen dienen de leden van de VC over specifieke eigenschappen te beschikken, waaronder en goed analytisch vermogen, een zeer brede ervaring in de sport en het kunnen omgaan van mogelijk zware ongevallen. Vanwege deze bijzondere eigenschappen wordt er bij een vacature benodigde nieuwe leden vanuit de commissie benaderd. De aanstelling van een nieuw lid behoeft de goedkeuring van de KLPD.