Door Henk Lunshof, verslag 18 november 2022

George Buijtendijk (VPCT) en ondergetekende (PCEH/VPCT) waren opnieuw betrokken bij de laatste wereldrecordpoging: Koepelformatiespringen. Bij koepelformatie-sprongen openen springers hun parachute onmiddellijk, nadat ze het vliegtuig hebben verlaten, om met de geopende parachutes formaties te bouwen. Dit keer maakte de groep van 54 personen twee punten.

Het vorige record van november 2019 was een "4-punter" met een groep van 43 springers. Het huidige record werd behaald in de eerste sprong op donderdag 18 November bij springcentrum Jump Florida te Lake Wales. De eerste groep springers, waartoe George Buijtendijk behoorde, verliet het vliegtuig op een hoogte van 4.500 meter. Op een hoogte van ongeveer 4.000 meter passeerden twee vliegtuigen de basisformatie met de rest van de deelnemers. Na de eerste formatie van 54 mensen, werden 19 springers (waaronder ondergetekende) losgemaakt van de formatie om op een andere plaats in de formatie aan te sluiten en zo het tweede punt te vormen.

Naast de recordspringers was ook Lennert van den Berg (FD) uitgenodigd voor het Sequential camp, dat tegelijkertijd werd georganiseerd met het wereldrecordkamp. Deelnemers van het Sequential camp voor koepelformatiespringen zijn specifiek geselecteerd om in het vervolgstadium de recordspringersgroep aan te vullen. Het uiteindelijke doel is het oude record van 100 springers uit het jaar 2007 te verbeteren. Na de recordsprongen van vanochtend, is dan ook met deelnemers uit de Sequential camp in de namiddag een 64-way geformeerd. Deze eerste sprong, direct na de recordsprong, was al succesvol!

Het doel van de organisatie is om zoveel mogelijk springers te wisselen zodat iedereen (die de mogelijkheid heeft) ervaring op te doen met het vliegen van grotere formaties. De recordweek duurt tot 23 november 2023..

Foto 1: Het eerste formatie van de 54-way. (Fotograaf: Drucilla Poma)

Foto 2: Twee vliegtuigen vliegen over de basis formatie om de laatste groep deelnemers van de recordsprong te droppen. (Fotograaf: Ma)

Foto 3: De eerste CF 64-way formatie sinds de 100-way uit 2007.