Na 10 jaar zijn bijdrage te hebben geleverd aan de sportcommissie, vooral met het organiseren van het NK slepen op Deelen, heeft Martin van Helden besloten plaats te maken voor nieuw bloed. Emiel Jansen heeft zich beschikbaar gesteld om deze plek over te nemen. Martin, heel veel dank voor zoveel jaren inzet!

Door het overlijden van Harm viel hiermee ook een spreker weg voor op de veiligheidsdag, Gijs Wanders liet tijdens de ALV weten hier zijn bijdrage aan te willen leveren.

In januari is ook een vernieuwde marketingcommissie “Positief in het Nieuws” van start gegaan met als deelnemers Eduard van Gameren, Jan Gorisse, Michiel Wetzer, Sander van Schaik en Wim de Gier. Een eerste lijst van promotionele-/marketingideeën is besproken en in de komende nieuwsbrief zullen we hierover meer vertellen.