Iedere piloot die een brevet wil aanvragen moet met succes het landelijk theorie-examen brevet 2 of 3 hebben afgelegd. Aan het examen kunnen alleen leden van de afdeling Deltavliegen van de KNVvL deelnemen. Deelnemers aan het theorie-examen voor brevet 3 moeten bovendien in het bezit zijn van een geldig brevet 2. De examens bevatten vragen die van toepassing zijn op alle startmethoden (Berg, Lier, Soar, Sleep).

Inschrijving

Inschrijven kan vanaf ongeveer zes weken voor een examen en doe je via de KEI-website. Je betaalt meteen bij inschrijving het verschuldigde bedrag. Om deel te nemen aan het examen moet je lid zijn van de afdeling Deltavliegen. Informatie over lid worden vind je hier.

Vrijstelling examenonderdelen voor Schermvlieg-piloten

Piloten met een geldig brevet Schermvliegen kunnen vrijstelling aanvragen voor het examenondeel Meteorologie. Er hoeft dus door gebrevetteerde Schermvliegpiloten alleen examen gedaan te worden in de vakken Aerodynamica, Vliegtechniek & Materiaalkennis en Reglementen & Voorschriften. Op de inschrijfpagina staat wat je als Schermvlieger moet doen om de vrijstelling effectief te maken.

Geen vrijstelling voor Paramotorpiloten

Voor paramotorvliegen blijken er teveel verschillen te zijn om vrijstelling te geven voor onderdelen van het theorie-examen. De omgeving van paramotorpiloten en de manier waarop paramotorpiloten het luchtruim gebruiken verschilt zodanig van het schermvliegen, dat er bij paramotorpiloten in alle vakken een aantal belangrijke kennishiaten kunnen voorkomen. Daarom is het niet veilig om vrijstellingen te verlenen.

Andere vrijstellingen
Voor houders van andere (luchtvaart)brevetten is onder speciale omstandigheden vrijstelling mogelijk voor een aantal vakken. Stuur een aanvraag hiertoe aan de afdeling Deltavliegen.

Examenstof
Het examen voor zowel Brevet 2 als 3 bestaat per vak uit 25 meerkeuzevragen. De exameneisen zijn opgenomen in het Handboek versie 2.04 van 12 oktober 2021. Meer info over de examenstof is te vinden op https://www.knvvl.nl/deltavliegen/documenten/overzicht

De examenstof voor Brevet 2 omvat alle kennis die een piloot nodig heeft om het deltavliegen zelfstandig te beoefenen. Deze kennis bestaat uit vier vakken: Aerodynamica, Meteorologie, Reglementen & Voorschriften, Vliegtechniek & Materiaalkennis.

De examenstof voor Brevet 3 omvat de kennis die vereist is voor brevet 2 plus het vak Navigatie & Overlandvliegen.

Voor beide examens adviseren wij het bestuderen van zowel lesmateriaal van je vliegschool, literatuur en afdelingsreglementen. De exameneisen kun je hierbij als leidraad gebruiken. Daarnaast kun je je voorbereiden door het volgen van een theorie-opleiding die verzorgd wordt door verschillende scholen.

FAQ

- Is it possible to be examined in another language?

That depends entirely on the language. English, French and German will be gno problem. If you would like to pass the exam in these or any other language please contact us at afdeling Deltavliegen.

If you don't understand dutch at all, we currently advise you to obtain a license in your country of origin (or another country which language you do speak) and then apply for an IPPI card. With this international card, you are allowed to fly in the Netherlands.

- Wanneer is het eerstvolgende examen?

Kijk daarvoor onder https://www.knvvl.nl/deltavliegen/opleidingen/theorie-examen en houd de digitale nieuwsbrief in de gaten, daar wordt het tijdig in aangekondigd.

- Wat gebeurt er na inschrijving? Moet ik nog iets doen of checken?

Je krijgt tijdens je inschrijving te zien dat deze geslaagd is. Check ook zelf even of de betaling is gelukt. Je kunt nu gerust zijn dat je kunt deelnemen. Na inschrijving krijg je hiervan een bevestiging via de email.

- Wat als ik me heb ingeschreven, maar ik kan toch niet deelnemen?
Geef dit minimaal een week vóór de examendatum door aan de Examencommissie en leg uit waarom je niet kunt deelnemen. Je krijgt dan niet je geld terug, maar het bedrag blijft gereserveerd voor een volgende keer. Als je niet komt opdagen, zonder je tijdig af te melden heb je geen recht op restitutie.

- Ik heb denk ik relevante (vlieg)ervaring, kom ik in aanmerking voor vrijstelling?

Vrijstelling wordt op individuele basis bekeken. Schermvlieg-piloten kunnen eventueel vrijstelling krijgen (zie hierboven).

- Ik heb recht op vrijstelling omdat ik schermvlieg-piloot ben. Hoe zorg ik dat deze geëffectueerd wordt?
Stuur een mailtje aan de Examencommissie met een scan van je brevet. Je krijgt een bevestiging per e-mail als je vrijstelling gehonoreerd is. Neem dit e-mailtje geprint of digitaal mee naar het examen, er kan om gevraagd worden.

- Waar kan ik oefenvragen vinden?
Diverse scholen verzorgen theorie opleidingen waarin oefenvragen aan bod komen. Er zijn ook diverse online bronnen die toegang bieden tot oefenvragen. De examencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van vragen die in de officiële examens worden gesteld, wij verstrekken daarom geen officiële oefen vragen. Je kunt ook het document Examenstof Deltavliegen downloaden om een idee te krijgen over de verschillende onderwerpen.

- Ik ben dyslectisch, betekent dat nog iets voor dit examen
?
Als je een officiële medische verklaring hebt waarmee je dit kunt aantonen, kun je in aanmerking komen voor een mondeling examen. Stuur een verzoek hiertoe aan de afdeling Deltavliegen.

- Ik wil graag brevet 2 examen doen, maar heb nog geen brevet 1. Kan dat?
Nee, dat is niet mogelijk, ook niet als je ervaring hebt met andere luchtsporten, papieren om een space shuttle te besturen of gewoon vet goed bent. De reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dat iedereen die gaat leren voor brevet 2 over vergelijkbare theoretische en praktische basis beschikt. Dat wordt geborgd middels een brevet 1. Als je om een of andere reden veel haast hebt met het halen van je brevet, raden we je aan om zodra je aan de vereisten voldoet (zie reglementen) direct bij je school brevet 1 aan te vragen. Terwijl je dan werkt aan de eisen voor brevet 2, wordt jouw brevet 1 verstrekt en kun je vast je theorie-examen doen voor brevet 2. Zo kan het niet hebben van brevet 1 dus geen praktische beperking zijn.