Delta'tjes (aangeboden)

Spelregels

Onderstaande advertenties zijn geplaatst op verzoek van leden van de afdeling Deltavliegen. De KNVvL is niet verantwoordelijk voor (de juistheid) van hun inhoud. Aanvragen worden vooraf beoordeeld op geschiktheid tot plaatsing en kunnen worden geweigerd.

Advertenties blijven in principe staan ...

  • tot 6 maanden na plaatsing, of
  • tot de aangeboden artikelen zijn verkocht, of
  • tot de indiener het aanbod wenst terug te trekken.

Alle correspondentie over Delta'tjes richten aan communicatie.deltavliegen@KNVvL.nl.