Drie Brevetten
Als deltapiloot kun je drie brevet-niveaus bereiken. Op bevet 2 en 3 kun je verschillende soorten aantekeningen krijgen. De drie niveaus zijn:

B1
: Voor de echte beginner. Met dit brevet mag je nog niet zoveel. Het is vooral een aanmoeding. Je wordt in staat geacht zelfstandig je vleugel op en af te kunnen bouwen, een preflight-check doen en een stuk rechtuit te kunnen vliegen, maar je mag nog niet zonder begeleiding vliegen.

B2
: De zelfstandig vliegende piloot. Met dit brevet mag je zelfstandig starten, vliegen (ook thermieken) en landen. Je mag hiermee (nog) niet zelfstandig overlandvluchten maken.

B3
: De gevorderde piloot. Met dit brevet ben je geheel vrij en mag je overland vliegen. Iedereen die mee wil doen aan de wedstrijden heeft dit brevet nodig.

Aantekeningen

De volgende aantekening kunnen worden verkregen:

B = Berg
S = DuinSoaren
LA = Lieren
LM = Lierman
SA = Slepen
HI = Hulpinstructeur
IL = Instructeur Lieren
IS = Instructeur Slepen
IA = Instructeur Algemeen
RT = Radiotelephonie
DA = Duo Piloot A (piloot - piloot)
DB = Duo Piloot B (piloot - passagier)
ST = Startofficier

Voor meer informatie over de verschillende brevetten en aantekeningen, zie het Handboek versie 2.04 van 12 oktober 2021.

Theorie-examens

Voor het behalen van het B2 en B3 brevet dienen theorie-examens te worden afgelegd. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.

Brevet 2 (Aanvraagprocedure)
1 - Het voldoen aan de eisen inzake bedrevenheid en ervaring moet op de takenlijst worden afgetekend door ten minste één instructeur. De vluchten die bij de aanvraag relevant zijn, moeten in het logboek zijn afgetekend door deze instructeur en door ten minste nog één andere instructeur of verenigingsinstructeur.
Zie voor verdere eisen het Handboek versie 2.04 van 12 oktober 2021.

2 -
Voor de aanvraag zijn kosten verschuldigd.

 • Voor KNVvL-leden € 12.50
 • Voor niet-leden € 25.--

  Het bedrag s.v.p. overmaken aan:
  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
  IBAN (rekening): NL87RABO0161417256
  Onder vermelding van: Lidnummer en het gewenste brevet/aantekening

3 - Bij de aanvraag van brevet 2 moeten de volgende (originele) papieren worden gevoegd:

 • Het aanvraagformulier Brevet 2.
 • Het aantekeningen-aanvraagformulier voor ten minste één van de gewenste aantekeningen (Bergvliegen, Lieren of Duinsoaren).
 • De ingevulde en afgetekende takenlijst (taken moeten in de afgelopen 36 maanden zijn uitgevoerd).
 • Een kopie van het correct ingevuld en per bladzijde getotaliseerd logboek
 • Een bewijs dat het theorie-examen in de voorafgaande 36 maanden met goed gevolg is afgelegd. Hiervoor kan de evaluatie worden gebruikt, die de Examencommissie na ieder examen toestuurt.
 • 2 recente pasfoto’s.
 • Een bewijs dat een W.A.-verzekering is afgesloten met dekking voor deltavliegen waarbij het hoogste uit tekeren bedrag minimaal 1.5 miljoen euro bedraagt. Dit geldt alleen voor aanvragers die geen lid zijn van de KNVvL Afdeling Deltavliegen.

4 - Stuur de aanvraag (samen met de vereiste stukken) aan:

Brevettencommissie (ad interim):
Staalkade 1
1011 JN, Amsterdam

Bij het ontbreken van één of meer van de vereiste stukken zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen en zullen de ontvangen stukken worden geretourneerd.

NB!
De volledige en meest actuele voorwaarden waaraan een brevetaanvraag moet voldoen staan beschreven in het Handboek versie 2.04 van 12 oktober 2021.

Brevet 3
(volgt binnenkort)

Buitenlandse brevetten in Nederland
Buitenlandse brevetten kunnen worden omgezet naar het Nederlandse equivalent. Neem hiervoor kontakt op met de Brevettencommissie.