Deltavlieguitrusting wordt steeds veiliger. Toch gaat er soms iets mis: een onderdeel slijt sneller dan gedacht, of is bij bepaalde belasting toch minder duurzaam dan verwacht. Fabrikanten geven hiervoor veiligheidswaarschuwingen uit. Op deze pagina geven we een overzicht van de meldingen die bij ons bekend zijn.

Waarschuwing voor gespen in deltavliegharnassen


29 juni 2016

Finsterwalder is fabrikant van de Click-Lock en T-lock-gespen die in erg veel harnassen voor deltavliegen en parapente worden gebruikt. Vooral in borstbanden van parapenteharnassen worden ze

flink belast: tijdens de hele vlucht worden ze diagonaal en dynamisch belast. Daar zij

n ze niet goed tegen bestand. De originele waarschuwing van Finsterwalder betrof dan ook vooral deze gespen, in de borstbanden van parapenteharnassen. Worden de gespen gebruikt in deltavliegharnassen, dan worden ze eigenlijk alleen bij de start en landing dynamisch belast. Daar slijten ze ook van, maar veel langzamer. Omdat de slijtage wel merkbaar is, hebben gespen van Finsterwalder op deltavliegharnassen vanaf nu een levensduur van 10 jaar. Harnasfabrikanten kunnen daarna de gesp bijwerken om de levensduur met nog eens 10 jaar te verlengen.

Lees meer op de website van Finsterwalder (Duits of Engels)
Met vragen over de gespen van jouw harnas kun je terecht bij de fabrikantMis je een melding? Geef het door aan [email protected]