Twee keer per jaar organiseert de afdeling Deltavliegen een theorie-examen. Voor het halen van een deltavliegbrevet moet je in verschillende vakken examen doen. De uitslagen van de examens blijven drie jaar geldig; je hoeft dus niet alle vakken tegelijk te doen.

Examen voor B2 en B3-brevet

Het examen voor brevet 2 deltavliegen bestaat uit de vakken:
- Aërodynamica
- Meteorologie
- Voorschriften & Reglementen
- Vliegtechniek & Materiaalkennis

Het examen voor brevet 3 deltavliegen bestaat uit het vak:
- Navigatie & Overlandvliegen (kandidaten moeten in het bezit zijn van Brevet 2)

Data
Het eerstvolgende examen is gepland:
21 november 2021
Aanvang 1e vak 12:00 uur.

Plaats
Houttuinlaan 16a, Woerden.
NB!
Vanwege de beperkingen rond Covid-19 is er een limiet aan het aantal kandidaten. Bij teveel aanmeldingen kan het examen via Skype worden afgenomen. Hoe we dat doen hoor je als het zover is.

Aanmelden
Wil je meedoen, dan moet je je aanmelden. Dat is helaas (tijdelijk) niet mogelijk via het KNVvL Examineringsinstituur (KEI). Meld je daarom rechtstreeks aan bij de Examenciommissie (zie hieronder). De betaling moet je zelf regelen. Neem tijdens het examen een betalingsbewijs mee.

Voor meer informatie of vragen neem je contact op met de Examencomissie Deltavliegen, email: Examencommissie KNVvL (afd. Deltavliegen), of bel met 06-21862696.

Kosten

Aan het examen zijn kosten verbonden.

Kosten per vak: € 4,- voor leden van de KNVvL, € 21,50 voor niet-leden
Kosten voor een volledig B2-examen (4 vakken): € 15,- voor leden van de KNVvL, € 65,- voor niet-leden.

Kennen en kunnen
Er is een lijst van onderwerpen voor het examen (pdf, bijgewerkt maart 2021) beschikbaar met wat je in ieder geval moet kennen voor alle vakken.

Informatiebronnen
De KNVvL heeft geen compleet boekwerk met de examenstof. Veel van wat je voor deltavliegen moet weten, komt ook in andere luchtsporten terug.

Het Handboek Deltavliegen bevat natuurlijk belangrijke informatie over deltavliegen. Je vindt er onze specifieke voorschriften en reglementen.

Voor navigatie kun je op de zweefvliegers-portal kijken.
Uit het handboek voor parapenters is wel wat te halen wat betreft meteo, navigatie en regelgeving.

Vraag ook bij je school naar readers of ander theoriemateriaal.

Buitenlands brevet en B3-examen
Als je al een brevet hebt dat gelijkwaardig is aan het Nederlandse B2 of B3 kun je dat laten omzetten.

Gang van zaken tijdens de examens

Let op! De volgorde waarin de vakken worden afgenomen bepalen we samen met de kandidaten. We doen wat het handigste uitkomt. Kom op tijd en bereid je voor op een zekere wachttijd.

Tijdens het examen

Tijdens het examen is je mobiele telefoon uit en je tafel leeg. Alleen deze spullen leg je vooraf klaar:
- Identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
- KNVvL-lidmaatschapskaart (voor leden van de KNVvL)
- Potlood en gum
- Blanco kladpapier
- ICAO luchtvaartkaart van Nederland en gradenboog (alleen voor navigatie)

Het examen bestaat uit multiple choice-vragen. Deze zijn zo geformuleerd dat slechts één goed antwoord mogelijk is. Je hebt 30 minuten per examenonderdeel. Lees eerst alle vragen goed door en let op vragen met ontkenningen (dubbele ontkenningen komen niet voor). Zoek geen addertjes onder het gras. Tenzij duidelijk anders vermeld in de vraag gaan we uit van normale toestellen, ongeveer zoals ze van de fabriek zouden kunnen zijn gekomen. Ben je eerder klaar, gebruik dan de resterende tijd om eventuele fouten te corrigeren. Pas op voor last minute-fouten; vaak is je eerste ingeving de juiste.

Vul je naam en je examennummer duidelijk in op elk antwoordblad. Bladen zonder naam tellen niet mee.
Kruis de juiste antwoorden aan je op het antwoordblad, dus niet in het vragenformulier.
Gebruik voor het invullen van de antwoorden liefst een potlood, zodat correctie eenvoudig is. Zorg dat in ieder geval duidelijk is welk antwoord je hebt gekozen, anders wordt het antwoord fout gerekend. Als je echt klaar bent lever je het antwoordblad en de opgavenbladen in en verlaat stil het lokaal. Wees een beetje stil op de gang, het gebouw is gehorig. Tijdens het examen mag niet gepraat, gespiekt of gelopen worden. Ga vooraf naar het toilet. Het gebruik van boeken, notities, computers, databanken enz. is niet toegestaan. Bij overtreding wordt het hele examenonderdeel ongeldig verklaard.

De Examencommissie.