Het KEI ondersteunt de afdeling Deltavliegen door de inschrijving van het theorie-examen te faciliteren. Overige activiteiten heeft de afdeling Deltavliegen in eigen beheer. Deze vallen uitdrukkelijk niet onder het KNVvL Examinering Instituut.

Twee keer per jaar organiseert de afdeling Deltavliegen een theorie-examen. Voor het halen van een deltavliegbrevet moet je in verschillende vakken examen doen. De uitslagen van de examens blijven drie jaar geldig; je hoeft dus niet alle vakken tegelijk te doen.

EXAMENDATA 2024


Voor 2024 staan er twee theorie-examens Deltavliegen gepland:

* Zondag 31 maart 2024 - van 12.00 uur (1e vak) tot 17.00 uur
* Zondag 1 december - van 12.00 uur (1e vak) tot 17.00 uur

Wil je meedoen, dan moet je je aanmelden. Dat kan via het KNVvL Examineringsinstituut (KEI). Neem op de examen dag je bevestiging van deelname en/of betalingsbewijs mee.

Voor meer informatie of vragen neem je contact op met de Examencomissie Deltavliegen, email: Examencommissie KNVvL (afd. Deltavliegen), of bel met 06 - 21 86 26 96.

De volgorde waarin de vakken worden afgenomen bepalen we samen met de kandidaten. We doen wat het handigste uitkomt. Kom op tijd en bereid je voor op een zekere wachttijd.

EXAMEN VOOR B2 EN B3 BREVET


Het examen voor brevet 2 deltavliegen bestaat uit de vakken:- Aërodynamica- Meteorologie- Voorschriften & Reglementen- Vliegtechniek & Materiaalkennis

Het examen voor brevet 3 deltavliegen bestaat uit het vak:- Navigatie & Overlandvliegen

Let op: Je kan je apart inschrijven voor B2 vakken of voor het volledige B2 pakket (dus vier vakken). Voor het B3 examen hoef je niet in het bezit zijn van het B2 brevet, maar je kunt pas B3 halen als je al B2 hebt.

BETALING EXAMENGELD


Let op: bij je aanmelding dien je direct te betalen via iDeal. Vul het formulier daarom alleen in als je direct de betaling kan verrichten. Nadien betalen is niet mogelijk.

Na inschrijving en betaling van het examengeld ontvang je per e-mail een bevestiging van je inschrijving. Heb je vragen, neem dan contact op de Examencommisie Deltavliegen via [email protected]

EXAMENKOSTEN


* Voor leden KNVvL € 4 per vak of € 15 voor het volledige B2-examen.
* Voor niet-leden € 21,50 per vak of € 65 voor het volledige B2-examen.

EXAMENREGLEMENT


Tijdens het examen is je mobiele telefoon uit en je tafel leeg. Alleen deze spullen zijn toegestaan:

* Identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
* KNVvL-lidmaatschapskaart (voor leden van de KNVvL)
* Potlood en gum
* Blanco kladpapier
* CAO luchtvaartkaart van Nederland en gradenboog (alleen voor navigatie)

Let op!


* Vul je naam en je examennummer duidelijk in op elk antwoordblad.
* Bladen zonder naam tellen niet mee.
* Tijdens het examen mag niet gepraat, gespiekt of gelopen worden.
* Ga vooraf naar het toilet.
* Het gebruik van boeken, notities, computers, databanken enz. is niet toegestaan.
* Bij overtreding wordt het hele examenonderdeel ongeldig verklaard.

Het examen bestaat uit multiple choice-vragen. Deze zijn zo geformuleerd dat slechts één goed antwoord mogelijk is.


* Je hebt 30 minuten per examenonderdeel.
* Lees eerst alle vragen goed door en let op vragen met ontkenningen (dubbele ontkenningen komen niet voor).
* Zoek geen addertjes onder het gras.
* Tenzij duidelijk anders vermeld in de vraag gaan we uit van normale toestellen, ongeveer zoals ze van de fabriek zouden kunnen zijn gekomen.
* Ben je eerder klaar, gebruik dan de resterende tijd om eventuele fouten te corrigeren.

Pas op voor last minute-fouten; vaak is je eerste ingeving de juiste!


OVERIGE INFORMATIE

Kennen en kunnen
Er is een lijst van onderwerpen voor het examen (pdf, bijgewerkt maart 2021) beschikbaar met wat je in ieder geval moet kennen voor alle vakken.

Informatiebronnen
De KNVvL heeft geen compleet boekwerk met de examenstof. Veel van wat je voor deltavliegen moet weten, komt ook in andere luchtsporten terug.

Het Handboek versie 2.04 van 12 oktober 2021 bevat natuurlijk belangrijke informatie over deltavliegen. Je vindt er onze specifieke voorschriften en reglementen.

Voor navigatie kun je op de zweefvliegers-portal kijken.
Uit het handboek voor parapenters is wel wat te halen wat betreft meteo, navigatie en regelgeving.

Vraag ook bij je school naar readers of ander theoriemateriaal.

Buitenlands brevet en B3-examen
Als je al een brevet hebt dat gelijkwaardig is aan het Nederlandse B2 of B3 kun je dat laten omzetten. Vraag hiernaar bij de De Examencommissie.