Deltavliegen, iets leukers kun je eigenlijk niet bedenken. Maar elke piloot weet ook dat er risico's zitten aan onze mooie luchtsport. De afdeling Deltavliegen beseft dit heel goed en probeert op allerlei manieren onze sport zo veilig mogelijk te maken voor de leden. Een commissie Techniek en Veiligheid is hiervoor in het leven geroepen en houdt een oogje in het zeil.

Even op een rijtje wat we allemaal doen om de veiligheid te bevorderen:

  • Jaarlijkse keuring van lieren
  • Jaarlijkse bijeenkomst van scholen, clubs en bestuur om te spreken over onder andere veiligheid
  • Organiseren van veiligheidsdagen voor toekomstige B2/B3 piloten om het veiligheidsbesef te vergroten
  • Invoeren van een Veiligheids Management Systeem (VMS).
  • Anonieme ongevalsmeldingen verzamelen en zo mogelijk maatregelen nemen
  • Publicatie van veiligheidszaken in de nieuwsbrief, LIFT (het afdelingsblad) en op de website.

Veiligheidsdag
Een paar keer per jaar organiseert de afdeling Detlavliegen een dag over alles wat met de menselijke kant van vliegveiligheid te maken heeft. Deze dag is verplicht voor iedereen die een brevet wil aanvragen, en warm aanbevolen voor alle andere piloten.

Voor meer informatie en de aankomende data zie: Veiligheidsdag

Vlieg Tips & Tricks

In dit nieuwe segment op de website komen regelmatig nieuwe tips en truuks voor het veilig beoefenen van onze sport ter sprake. Lees Verder...

Voorvalmeldingen

Voor het melden van een ongeval of een gevaarlijke situatie kun je gebruik maken van het online voorvallen meldformulier van schermvliegen.

Ook kun je een papieren versie aanvragen en deze vervolgens ingevuld per email verzenden naar: [email protected]

Veiligheidsberichten over vlieguitrusting

Zo nu en dan stuurt een fabrikant van vlieguitrusting een waarschuwing uit over een van hun producten. Wij verzamelen die meldingen op een aparte pagina.

Bestand Type Grootte
Ongevallenregistratieformulier pdf 65,843 KB