Stamppotbuffet & Afdelingsvergadering

Beste leden van de KNVvL-afdeling Deltavliegen

Het Stamppotbuffet op vrijdagavond 8 november was een succes. Hoewel we iets meer leden hadden verwacht bleef er niet veel over, want het smaakte uitstekend. Bovendien was het erg gezellig samen te eten met medepiloten.

ALV ... (Alle Leden willen Vliegen).
De afdelingsvergadering begon volgens planning om 20:00 uur en er waren 13 leden aanwezig (inclusief het bestuur). De Agenda ALV, Notulen 2018 en Jaarverslag 2018 zijn nog te downloaden op onze website. Het verslag van deze ALV volgt binnenkort.

Na verkiezing bestaat het bestuur nu uit:

Wim de Gier (voorzitter)
Annet Vieregge (secretaris)
Adrie Bijsterbosch (stekken)
Frans Icke (examens)
Serge Koning (communicatie)

De post van penningmeester is nog vacant

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNVvL afdeling Deltavliegen