In het verleden waren diverse clubs al begonnen met het uitgeven van clubbrevetten. Om een wildgroei van allerlei brevetten tegen te gaan, en om brevetten te maken die in geheel Nederland geldig zouden zijn, is een tiental jaar geleden de KNVvL zelf begonnen met een systeem van brevetten.

Er zijn twee soorten: De veiligheidsbrevetten, waarover we het in dit gedeelte van de site voornamelijk zullen hebben, en sportbrevetten ofwel prestatiebrevetten.

Het basis idee achter de veiligheidsbrevetten is dat het voor de club een mogelijkheid biedt, enige mate van controle te hebben, wie er op het clubterrein vliegt en of deze persoon daadwerkelijk ook in staat is veilig zelfstandig te vliegen in clubverband op een clubterrein. En met veilig vliegen bedoelen we primair het risico beperken voor personen en of zaken op en in de nabijheid van een vliegterrein.

In de loop der jaren is het brevet onderverdeeld in categorie├źn zoals onder meer een zweef- of motorbrevet.

Het bijbehorende examen biedt een redelijke kans te controleren of de kandidaat over voldoende basisvaardigheden beschikt. Van daaruit kan de vlieger zijn vaardigheden verder aanscherpen of uitbreiden met meerdere categorie├źn. Het examen is geenszins een einddoel.

Clubs hebben een grote eigen verantwoordelijkheid in deze: ze kunnen zelf bepalen wie er instructeur en of examinator kan worden, ze nemen de brevetten zelf af. Het eigenhandig verzwaren van de examen eisen keuren wij af, aangezien dit tot een ongelijkheid in examen zwaarte tussen clubs onderling kan leiden.

Aanvragen van brevetten, opgave van instructeurs en examinatoren - onder vermelding van naam en lidnummer van betreffende persoon - uitsluitend via het email adres brevetten.modelvliegsport@KNVvL.nl

Veel voorkomende vragen over brevetten en examens worden behandeld in de FAQ brevetten op modelvliegsport.nl.

voorzitter.civ.modelvliegsport@KNVvL.nl