Er is een nieuwe versie van het handboek afdeling Deltavliegen gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is het verruimen van de bevoegdheden van verenigingsinstructeurs: zij mogen nu ook, onder bepaalde omstandigheden, instructie geven aan piloten met een geldig B1 en voldoende ervaring. Dat is niet de enige wijziging; er zijn in verschillende hoofdstukken wat kleinere zaken aangepast of duidelijker geformuleerd.

In dit bericht staat een overzicht van de aanpassingen. Neem hier kennis van en neem het handboek nog eens goed door. De wijzigingen gaan in op 16 mei 2018.

Hieronder staan de aanpassingen in het handboek van april/mei 2018 op een rij. Het is een samenvatting; lees de complete tekst in het handboek. Het nieuwe handboek (versie 2.03) is gepubliceerd op 16 april 2018 en wordt een maand later van kracht, op 16 mei 2018.Overzicht aanpassingen in het handboek voorjaar 2018

Hoofdstuk 5 – KNVvL afdeling Deltavliegen

 • 5.1 Organisatie afdeling Deltavliegen: omschrijving van de Stekkencommissie toegevoegd (p. 16)

Hoofdstuk 9 – Opleidingsreglement

 • 9.1 Opleidingsinstanties: géén reserveradio meer nodig bij de eerste vijf solo-lesvluchten. (p. 28)

Hoofdstuk 10 – Brevetteringsreglement

 • 10.2 Brevet 1 (Oefenbrevet): bevoegdheden brevet 1 toegevoegd. Met een brevet 1 kan onder bepaalde omstandigheden vanaf nu ook gelierd en gesleept worden bij een verenigingsinstructeur. (p. 30)
 • 10.3 Brevet 2 (Beperkt deltavliegbewijs) artikel 7: de benodigde handtekeningen voor het voldoen aan eisen inzake bedrevenheid en ervaring moeten nog steeds in logboek en op de takenlijst worden afgetekend. Er zijn ook nog steeds twee ondertekenaars nodig, maar de tweede ondertekenaar hoeft alleen de vluchten in het logboek af te tekenen, niet ook nog op de takenlijst. (p. 33)
 • 10.3 Brevet 2 (Beperkt deltavliegbewijs) artikel 10: de eisen voor het geldig houden van een brevet met alleen een duinsoaraantekening zijn duidelijker geformuleerd (minimale lengte van de tellende vluchten is 10 minuten). (p. 35)
 • 10.5 Brevetaantekeningen (Bevoegdheidverklaringen) artikel 20: het starten met een sleeptoestel is duidelijker omschreven (p. 38)
 • 10.31 Geldigheid van alle aantekeningen: de ervaringseisen voor het geldig houden van het B2 of B3 zijn licht aangepast en duidelijker omschreven waar het om duinsoaren gaat. De Eisen zijn nu ten minste 30 vluchten in de laatste 3 jaar én ten minste 10 deltavlieguren in de laatste 3 jaar, waarbij voor alleen duinsoaren slechts vluchten van 10 minuten of langer meetellen. (p. 43)
 • 10.8 Verenigingsinstructeur: de bevoegdheden van een verenigingsinstructeur zijn verruimd, zodat deze nu behalve aan piloten met een geldig B2 onder bepaalde omstandigheden ook instructie mogen geven aan piloten met een geldig B1 en voldoende vliegervaring. (p. 48)

Hoofdstuk 11 – Basisveiligheidsreglement Deltavliegen

 • 11.1 Algemene bepalingen: omschrijving 'Verenigingsinstructeur' is aangepast. (p. 51)
 • 11.1 Algemene bepalingen: omschrijvingen 'slepen' en 'sleepvoertuig' zijn aangepast (p. 52)
 • 11.2 Lichamelijke en geestelijke gesteldheid: de term 'geneeskundige verklaring' is veranderd in 'medische verklaring', om beter aan te sluiten bij de eigen medische verklaring. (p. 53)

Download het handboek op de pagina 'Overzicht Documenten'.