(Her)verkiezing

Tijdens de ALV van 08-11-2019 is door de leden een nieuw bestuur gekozen. Voor Annet, Adrie en Frans ging het om herverkiezing. Nieuw gekozen zijn Wim de Gier en Serge Koning. Onze penningmeester Otto heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld, zodat er een vacature is. Hieronder de nieuwe samenstelling van ons bestuur plus hun portefeuilles.

Samenstelling afdelingsbestuur

  • Wim de Gier (voorzitter)
  • Serge Koning (secretaris / communicatie)
  • Sander van Schaik (penningmeester)
  • Adrie Bijsterbosch (stekken)
  • Frans Icke (examens)

Introductie Wim de Gier

Privé:
Ik woon net buiten het landelijke Wijk bij Duurstede samen met mijn partner Anne-Marie en onze dochter van 10 Charlotte. Daarnaast heb ik twee zoons (Paul en Niek) die hun studie hebben afgerond en als controller en IT-lead aan het werk zijn. Niek heeft twee keer een delta tandemvlucht gemaakt.

Luchtsporten:
In 1981 ben ik op het vliegveld bij Loosdrecht/ Hilversum begonnen met parachutespringen en heb sindsdien 2,5 duizend sprongen in binnen en buitenland gemaakt. In 2006 ben ik, samen met 4 andere parachutisten, begonnen met deltavliegen en heb nu 253 vluchten met 73 uur in de lucht. Helaas zijn drie vrienden gestopt en vlieg ik nu vooral met mijn maatje Bob de Vries (één of twee keer per jaar). In 2017 heb ik een Mosquito gekocht. Ik heb daarmee nu 27 vluchten en vlieg zo nu en dan over Nederland. Twee jaar geleden heb ik er o.a. samen met Monique van Kessel voor gezorgd dat Arne Tänzer van een gebouw heeft gevlogen wat een enorme publiciteit heeft opgeleverd.

Indien je meer over mijn sporten wilt lezen en zien kan je het e.e.a. vinden op: www.wimdegier.nl/sports/

Werk:
Op dit moment zit ik tussen twee banen in. De afgelopen 20 jaar was ik vooral werkzaam als internationaal programmamanager. Omdat ik internationale teams in 32 landen aanstuur, kom ik dus in diverse landen. Laat ik vliegen nu erg leuk vinden…..:-) Hier heb ik dus te maken met vele verschillende culturen en personen. Het hoofddoel van zo’n programma is altijd om gezamenlijk één product neer te zetten. Dit doe ik met veel energie en met een positieve drive. Ik vind het belangrijk dat de andere teamleden (vaak honderden) er ook zo inzitten. Natuurlijk is een constructieve discussie belangrijk, wel dient deze een opbouwend karakter te hebben.

Daarnaast heb ik een aantal andere rollen, zoals assessor en spreker.

Indien je meer over mij wilt weten kan je het e.e.a. nalezen op: www.wimdegier.com

Ambities:
Ik wil mij met veel enthousiasme inzetten voor onze geweldige sport. Met name een positieve invalshoek is zeer belangrijk voor mij. Ik zie en lees helaas ook nog wel eens een andere insteek en dat collega-piloten onderling elkaar aan proberen te vallen. We zijn een zeer kleine vereniging met rond de 265 aangesloten leden. Het aantal dat echt ook jaarlijks de lucht in gaat is nog veel kleiner. Laten we er met ons allen (iedereen op zijn eigen manier) op een positieve manier voor zorgen dat deltavliegen onder de aandacht blijft en dat we allemaal kunnen blijven genieten van vele mooie vluchten in Nederland en daar buiten.

Wim de Gier.


Introductie Serge Koning

Vliegen:
Ik ben in 2006 begonnen met deltavliegen op de oefenhelling in Cond (Duitsland). Na een cursus parachutespringen op Teuge merkte ik dat ik de kick van het in de lucht zijn heerlijk vond. Het vliegen onder de parachute duurde me echter te kort. Ik wilde kunnen vliegen als een echt vliegtuig. Zweefvliegen leek me echter te duur. Ik had vroeger wel eens driehoekjes hoog in de lucht bij de Alpen gezien. Dat wou ik zelf ook wel en zo ben ik in 2006 mijn eerste les gaan volgen.
Sinds 2009 ben ik een aantal jaren gestopt met vliegen omdat het familieleven voor mij belangrijker was dan het vliegen. Begin 2017 werd ik getipt dat lessen aan de lier in (bijna) midden-Nederland een mogelijkheid was. Daar heb ik met veel plezier (en een gezonde spanning) het vliegen weer opgepakt. Afgelopen september heb ik mijn B2 (lier)brevet gehaald. Bijzonder genoeg in de Franse Alpen omdat ik daar een overtrek kon laten zien op veilige hoogte. Op het lierveld bleef mijn vlieghoogte vaak wat beperkt.

Ambities:

Sinds januari 2019 draag ik een steentje bij aan het bestuur met notuleren, zodat Annet haar aandacht uit kon laten gaan naar Harm. Sinds de zomer van 2018 had ik al plaats genomen in de marketing- en communicatie-commissie (marcom) van de KNVvL. Deze functie vervul ik graag, omdat het erg interessant is de andere afdelingen te spreken en kennis uit te wisselen over onze sporten. Omdat ik al als notulist betrokken was bij het bestuur, is mij daarom gevraagd de portefeuille communicatie op mij te nemen, om op die wijze mijn kennis en ervaring van de commissie marcom mee te nemen.

Mijn motto is om te denken in oplossingen en niet in beperkingen. Ik wil graag helpen er (samen) iets moois van te maken en te genieten van onze prachtige sport. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen er al bezig zijn om op hun wijze een steentje bij te dragen om de sport bekend te maken.

Ik hoop jullie allen regelmatig (in de lucht) tegen te komen.

Serge Koning