Voor 2020 is de samenstelling van het kernteam licht veranderd. Mario Campanella en André Disselhorst zijn i.v.m. andere prioriteiten uit het kernteam gegaan. Gelukkig zijn in hun plaats Martin en Anne erbij gekomen. Martin van Helden heeft in het verleden al vele jaren in het kernteam gezeten en is een zeer ervaren deltapiloot. Anne Conijn vliegt pas relatief kort wedstrijden, maar met zijn mooie prestaties op het afgelopen NK wilde de sportcommissie zeker niet om Anne heen bij de selectie van het kernteam voor 2020.
Welkom beiden!

Het kernteam voor 2020 bestaat naast Martin en Anne verder uit: Arne Tänzer, Joost Eertman, Gijs Wanders, Tanno Rutten, Emiel Jansen en Sander van Schaik. Het kernteam vertegenwoordigt Nederland bij de grote internationale deltavliegwedstrijden, zoals EK's en WK's. Komend jaar vindt het EK plaats bij de Monte Cucco in Italië. In 2021 vindt er weer een WK plaats in Krushevo, Noord-Macedonië.

Doelen

Afgelopen zondag 26 januari had dit nieuwe kernteam de Kick-Off voor 2020. Eerst werd er teruggekeken op 2019 en daarna werden de persoonlijke- en groepsdoelen voor 2020 uitgewerkt. Het Kernteam wil in 2020 veel gaan vliegen (p.p. 100 uur plus).

Sinds 2014 werkt het kernteam op basis van de volgende missie en visie:Wij, het Nederlandse kernteam deltavliegen, willen internationaal ambitieus presteren en ambassadeur voor de sport zijn. We willen onszelf als team en individueel blijven verbeteren door continu te werken aan de volgende pijlers: tactiek, mentaliteit, techniek, fysiek, materiaal, en deze ontwikkeling waarborgen. We willen als team samenwerken en plezier hebben in het avontuur van deltavliegen. Invulling van deze uitdaging is gebaseerd op commitment, onze saamhorigheid, wederzijds respect en acceptatie van elkaar.

Je kunt het kernteam volgen via de blogs en filmpjes op http://www.dutchmenflying.com.

Het bestuur wenst het kernteam heel veel vliegplezier met hopelijk mooie resultaten tijdens het EK en de andere wedstrijden!